Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

ČC Sofie spolu s IDU vyhlašuje rezidenci na komiks

Institut umění a České centrum Sofie vypisují výběrové řízení na tvůrčí pobyt pro tvůrce komiksu v Sofii a Burgasu (Bulharsko) v období od 9. do 30. května 2013

Podmínkou tvůrčího pobytu je účast ve výběrové komisi komiksové soutěže, pořádané Českým centrem v Bulharsku k 1 150. výročí příchodu Cyrila a Metodějena Moravu, vedení workshopu, účast ve výběrové komisi (výběr zelektronicky zaslaných bulharských návrhů ve dvou kategoriích – do a nad 15let) a odevzdání vlastní práce s cyrilometodějským tématem vzniklé během pobytu (dokončený návrh z přihlášky, viz níže).

O rezidenční pobyt mohou zažádat tvůrci, kteří mají trvalý pobyt nebo pracují v České republice. Účastníkovi bude poskytnuto ubytování v hotelu (Burgas) a ve služebním bytě Českého centra (Sofie) – samostatný pokoj je pro rezidenta zajištěn, společné prostory bytu mohou být v některých dnech sdílené. Dále budou účastníkovi uhrazeny cestovní náklady do/ze Sofie a Burgasu a náklady spojené s pobytem ve výši 10 000 Kč.

Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat:
I. Přihlášku, čitelně vyplněnou ve všech bodech.
II. Přílohy:
a) Motivační dopis v češtině s popisem, co autor od stipendia očekává, na čem hodlá pracovat a v jakém rozsahu, hrubý návrh komiksového příběhu inspirovaného životem a odkazem Cyrila a Metoděje (rozsah jednoho listu) a prokázaní schopnosti vést workshop.
b) Profesní životopis žadatele v češtině.
c) Přehled realizovaných projektů.

Podmínky pro podání žádosti
Žádost zpracovanou podle uvedených podmínek zašlete Viktorovi Debnárovi
na e-mailovou adresu viktor.debnar@institutumeni.cz.

Uzávěrka přihlášek: 15. dubna 2013

• Po termínu předložené žádosti a neúplně či chybně zpracované žádosti nebudou do výběrového řízení zařazeny.
• Zaslané žádosti posoudí odborná komise; o výsledku výběrového řízení budou předkladatelé vyrozuměni do 19. dubna 2012
• Vybraný literát zpracuje písemnou zprávu o pobytu v rozsahu min. jedné strany A4 nejpozději do 14 dnů po ukončení rezidenčního pobytu.

 


DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: