Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Svobodná Evropa v době studené války

29. 6. 2011 bude v Mnichově otevřena výstava „Hlasy svobody“ věnovaná historii rozhlasové stanice Svobodná Evropa. Ta zahájila své pravidelné vysílání z hlavního města Bavorska právě před šedesáti lety – jako první začali za železnou oponu vysílat pod vedením Ferdinanda Peroutky Čechoslováci.

Výstava sleduje nejen příběh československého vysílání, ale také ostatních redakcí. Zuzana Jürgens, ředitelka Českého centra v Mnichově, které je spolupořadatelem výstavy, k tomu říká: „Od začátku jsme chtěli ukázat, že i když ke vzniku Svobodné Evropy výrazně přispěl právě československý exil, a Čechoslováci si jisté výsadní postavení v rádiu udrželi dodnes, tak se jedná o širší fenomén. Každá z těch cílových zemí má ‚svou‘ Svobodnou Evropu, svého Karla Kryla, Ferdinanda Peroutku nebo Pavla Pecháčka. A nás těší, že jsme s bývalými zaměstnanci ze všech zemí mohli spolupracovat a získali jsme od nich unikátní obrazový materiál.“

Rozhlasová stanice vznikla z iniciativy amerického Národního výboru pro Svobodnou Evropu a během čtyřiceti let studené války se stala významným prostředkem v boji za obnovení demokracie v zemích východního bloku. O vlivu Svobodné Evropy svědčí mj. i to, že byla po celou dobu sledována tajnými službami všech cílových zemí – z řady fyzických napadení a útoků je asi nejznámější bombový atentát z roku 1981 provedený rumunskou Securitate.

V průběhu let 1951 a 1952 postupně začala Svobodná Evropa vysílat také do Polska, Maďarska, Rumunska a Bulharska.
Kromě charakteristik jednotlivých redakcí výstava představuje také konkrétní společensko-politické události, v nichž se zrcadlí vliv a váha rádia, ať už jde o maďarský rok 1956, československý listopad 1989 anebo prolomení komunistické informační blokády o černobylské tragédii. Pozornost věnuje i působení Radia Liberty, které se k RFE připojilo roku 1976 - jako Radio Free Europe/Radio Liberty vysílá stanice dodnes. Součástí výstavy jsou také filmové portréty několika bývalých zaměstnanců, například Pavla Pecháčka, Mircea Carpa anebo Ljubena Mutaffova.

Libreto putovní výstavy napsal historik Prokop Tomek, na její realizaci se kromě Českých center podílel Ústav pro studium totalitních režimů, Collegium Carolinum a studenti mnichovské Univerzity Maximiliana Ludwiga.
Výstavu, která je pod záštitou Karla Schwarzenberga a Horsta Seehofera, zahájí v bavorském parlamentu velvyslanec ČR Rudolf Jindrák.


Jejím dalším zastavením bude (červen – září) Budapešť, Lublaň, New York a další místa.
Kontakt pro média


ČESKÁ CENTRA / Oddělení komunikace, E:  komunikace@czech.cz 

Monika Koblerová / T: 234 668 253, 602 326 885
Ivana Síglerová / T: 234 668 251, 725 890 029

České centrum Mnichov

Dr. Zuzana Jürgens
E: jurgens@czech.cz
T: 0042(0) 234 668 557
M: 0049(0) 171 270 48 11

Více informací na: munich.czechcentres.cz

Česká centra prosazují českou kulturní scénu ve světě a rozvíjejí mezinárodní spolupráci v oblasti kulturní diplomacie. Jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR zřízenou pro propagaci České republiky zahraničí. Působí ve 20. zemích světa.

Více na www.czechcentres.cz


DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: