Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Tvůrčí pobyt v oblasti vizuálního umění a fotografie ve Stockholmu

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Českým centrem Stockholm vypisují výběrové řízení na dvoutýdenní tvůrčí pobyt v oblasti vizuálního umění a fotografie v Českém centru (Stockholm) a v komunitním ateliéru tvůrčí skupiny Kollektivet Livet v období 5. – 20. listopadu 2012.

Tvůrčí pobyt pro oblast výtvarného umění a fotografie je určen mladým umělcům do 35 let včetně. Tvůrčí pobyt není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia. O rezidenční pobyt mohou zažádat umělci s praxí z oblasti vizuální tvorby a fotografie, kteří mají české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Účastníkovi budou hrazeny cestovní náklady, poskytnutí ateliéru a pracovního místa, ubytování zdarma a příspěvek na rezidenci (materiál) ve výši 300 eur. Výstupem umělecké rezidence je vytvoření nástěnné snímatelné umělecké instalace ve veřejném prostoru – parametry zdi a fotografie tvoří samostatné přílohy výzvy.

Pro více informací kontaktujte České centrum Stockholm e: ccstockholm@czech.cz.

Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat:
I. Přihlášku, čitelně vyplněnou ve všech bodech.
II. Přílohy:
• Motivační dopis (s popisem zamýšleného projektu) v češtině v rozsahu maximálně dvou stran. • Motivační dopis (s popisem zamýšleného projektu) v angličtině v rozsahu maximálně dvou stran.
• Profesní životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů v češtině včetně obrazové dokumentace tvorby z posledních let (maximálně čtyřicet fotografií, nebo katalog). Popis projektu, životopis a přehled realizovaných projektů dodávejte jak v tištěné, tak v elektronické verzi.

Podmínky pro podání žádosti:
Projekt zpracovaný podle uvedených podmínek musí být zaslán poštou, nebo osobně doručen na adresu Institut umění - Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1,
tel.: 224 809 116, rezidence@institutumeni.cz.

Uzávěrka přihlášek: 20. října 2012

• Česká centra jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR
• Po termínu předložené žádosti (rozhoduje razítko pošty), neúplně či chybně zpracované projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny.
• Zaslané žádosti se nevrací. Na žádost žadatele se vrací zaslaná portfolia.
• Zaslané žádosti posoudí a výběr provede odborná komise. O výsledku výběrového řízení budou předkladatelé vyrozuměni do 26. října 2012.
• Vybraný umělec zašle písemnou zprávu o pobytu a realizaci svého uměleckého projektu v rozsahu min. jedna A4 nejpozději do 14 dnů po ukončení rezidenčního pobytu.
• Pobyt není určen pro teoretický výzkum.
• Organizátor si vyhrazuje právo rezidenci neuskutečnit.


DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: