Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Česká centra připravují českou účast na newyorském veletrhu APAP 2013

Česká centra koordinují další ročník účasti českého scénického umění a hudby na prestižním newyorském veletrhu APAP, který se koná v termínu 11. – 15. ledna 2013.

Newyorský veletrh divadla, tance a hudby se stal za více než 50 let své existence jedním z nejvýznamnějších bodů na světové mapě kulturního průmyslu. Setkávají se na něm tisíce účastníků z řad pořadatelů kulturních vystoupení a uměleckých agentur, které pak jednotlivé projekty nabízejí. Přítomností na veletrhu APAP získávají jeho účastníci jedinečnou možnost stát se aktivní součástí celosvětové sítě této oblasti umění a zároveň získat cenné kontakty.

České zastoupení bude potřetí v organizační režii Českých center, která zajišťují veletržní stánek. Prostor je určený k prezentaci českého divadelního, tanečního a hudebního umění, a to prostřednictvím účasti jednotlivých organizací, institucí, festivalů či promotérů, kteří mají ve svých portfoliích umělecké projekty vhodné k uvedení v zahraničí. Partnerem realizace české účasti je Institut umění - Divadelní ústav.  Hlavní organizátor - Česká centra, zajistila  showcase českého divadla a tance. 12. ledna 2013 se v Českém centru New York (v České národní budově) uskuteční bohatý program. Dopoledne s představením Zlatovláska vystoupí Divadlo Drak, odpoledne proběhne blok showcasů sestavený z inscenací S/He is Nancy Joe Miřenky Čechové, Small Hour 420PEOPLE, Sólo pro Lu Divadla Archa a ukázek z Mah Hunt a Jezdců Lenky Vagnerové & Company. V doprovodném programu zde své aktuální a připravované projekty představí soubor Farma v jeskyni. Do programu jsou dále zařazeny také přednášky o současné divadelní a taneční scéně zemí Visegrádu, které se zde představí v rámci projektu Performing Arts Central Europe – Visegrád Countries Focus, koordinovaném od roku 2012 Institutem umění – Divadelním ústavem. 


Kontakt pro novináře:
Petra Jungwirthová
odd. komunikace,
Česká centra  - Václavské nám. 49, Praha 1,
EM: jungwirthova@czech.cz
M: 725 890 030
 


DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: