Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Pozvánka na mezinárodní konferenci organizace Česká škola bez hranic

24.07.2014: Nezisková organizace Česká škola bez hranic pořádá v Praze dne 4. srpna 2014 mezinárodní konferenci zástupců Českých škol bez hranic a spolupracujících škol, která proběhne pod záštitou ministra zahraničních věcí, pana Lubomíra Zaorálka v prostorách Toskánského paláce. Vystoupí na ni přední čeští i zahraniční odborníci na problematiku výuky českého jazyka v zahraničí, kteří se budou zabývat otázkami spojenými s dvoujazyčnou výukou a výchovou, dále pak vztahem českého státu ke svým občanům žijícím trvale v zahraničí.

Spolek Česká škola bez hranic zaštiťuje v současné době činnost více než 40 škol po celém světě a má díky svému desetiletému působení bohaté zkušenosti s šířením českého jazyka a kultury v zahraničí. Prostřednictvím svých škol umožňuje setkávání českých dětí dlouhodobě žijících mimo území České republiky - Islandem počínaje a Novým Zélandem konče - a zároveň usnadňuje rodičům nelehkou snahu o bilingvní výchovu jejich dětí. Dlouhodobým cílem této neziskové organizace je zvyšování úrovně znalosti českého jazyka ve světě a zvyšování počtu rodilých mluvčích, kteří budou mít k České republice vztah a budou ji považovat za druhý domov.

Uznáním přínosu Českých škol bez hranic bylo udělení ceny Ministerstva zahraničních věcí Gratis Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí její zakladatelce Lucii Slavíkové-Boucher.

Vybraná tradiční témata konference:

  • úroveň vzdělávání českých dětí v zahraničí
  • úskalí výchovy a vzdělávání dětí vyrůstajících ve dvoujazyčném prostředí
  • specifika fungování českých škol v jednotlivých zemích

Na konferenci proběhne také prezentace vzdělávacích projektů spolufinancovaných MŠMT ČR:

  • „Literární umělci v československých legiích“
  • „Osudy Čechů v zahraničí v kontextu významných dějinných událostí 20. století“
  • „Významní cizinci v novodobých dějinách Československa“

Letní setkání zástupců Českých škol bez hranic se stejně jako každý rok snaží upozornit na skutečnost, že výchova česky mluvící mladé generace vyrůstající v zahraničí je významnou investicí do budoucnosti. Tato generace bude umět nejen česky číst a psát, ale také si uchová povědomí o svých kořenech a pocit sounáležitosti s českým národem. Žáci Českých škol bez hranic si budou schopni, díky svým jazykovým a kulturním znalostem, uchovat českou identitu v zahraničí a přispět k prohloubení vzájemného porozumění mezi národy. 

Konference se zúčastní zástupci Senátu PČR, Poslanecké sněmovny PČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Českých center, České školní inspekce, pedagogové, profesní odborníci a především ředitelé a učitelé jednotlivých škol, které v zahraničí působí.

Pro více informací či sjednání rozhovoru: Ivana Valkusová - 774 58 22 38,  iva.valkusova@csbh.cz 

Česká škola bez hranic, www.csbh.cz

Podporu poskytují: Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Česká centra, Dům zahraniční spolupráce, Senát Parlamentu ČR.

Česká škola bez hranic vznikla na podzim v roce 2003 v Paříži. Školu založila lékařka Lucie Slavíková-Boucher, trvale žijící ve Francii, když se sama začala potýkat s problémem bilingvní výchovy u svých dětí. V současné době zaštiťuje spolek vice než 40 škol po celém světě. Již 10 let vzdělává české děti žijící v zahraničí ve věku od 18 měsíců do 15 let. Školy vznikají jako nezisková organizace, většinou z iniciativy v zahraničí žijících českých rodičů, kteří mají zájem na tom, aby jejich děti hovořily jejich rodným jazykem. Všechny školy fungují díky práci mnoha dobrovolníků, kteří věnují svůj čas a profesní zkušenosti výuce dětem bez nároků na odpovídající finanční odměnu.

Oficiální pozvánku naleznete zde:

 

 


DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: