Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Česká centra připomenou největší humanitární katastrofu evropských dějin 20. století

06.03.2015: V Německu se letos konají Židovské kulturní dny. Rozsáhlý projekt zahrnuje patnáct německých měst a devět židovských obcí. Pro návštěvníky je připraveno bezmála 400 akcí, které je seznámí s židovskou historií, tradicí a kulturou. Hlavním organizátorem je Národní asociace židovských obcí. Do této ojedinělé akce, která nemá v Evropě obdoby, se zapojí také České centrum Berlín a České centrum Mnichov. V Berlíně vystoupí Janáčkovo trio, Mnichov se připravuje na prezentaci výstavy Sofiina volba po česku. V plánu jsou další zajímavé programy.

Česká centra patří k respektovaným hráčům na poli veřejné diplomacie. Z tohoto titulu se aktivně zapojují do kulturních programů s globální tematikou. Jedno z těchto silných témat představuje největší humanitární katastrofa v dějinách 20. století. Evropa si letos připomíná 70. výročí konce 2. světové války. Rozsáhlý projekt, který se tradičně koná v Německu a který organizuje Národní asociace židovských obcí, je bohužel v České republice téměř neznámý, přesto však přitahuje pozornost nejširší zahraniční veřejnosti, neboť přibližuje dějiny a kulturu celého židovského národa. Do masové akce se spolu s dalšími německými partnery a Velvyslanectvím státu Izrael zapojí České centrum Berlín a České centrum Mnichov.

JANÁČKOVO TRIO V DÜSSELDORFU

V rámci projektu Židovské kulturní dny v Porýní 2015 (6. – 22. 3. 2015) vystoupí v Düsseldorfu Janáčkovo trio. Koncert proběhne hned první den konání projektu, tj. 6. 3. 2015. Partnerem koncertu je Kulturamt Düsseldorf.

„Znalost českých židovských skladatelů v zahraničí není zdaleka taková, jakou by si kvalita jejich děl zasloužila. V interpretaci Janáčkova tria a v rámci porýnských Židovských kulturních dní se jimi našim přispěním dostane pozornosti, kterou si zaslouží. Věřím, že düsseldorfské publikum ocení i vysokou úroveň interpretace v podání Janáčkova tria“, řekla Monika Štěpánová, ředitelka Českého centra Berlín.

Program koncertu tvoří díla židovských skladatelů, kteří byli vězněni v koncentračních táborech Terezín, Osvětim, Fürstengrube, Wülzburg a Buchenwald. Petr Eben, vězněný v roce 1945 v Buchenwaldu, Gideon Klein (zem. 25 let), Viktor Ullmann (zem. 46 let), Pavel Haas (zem. 45 let) i Erwin Schulhoff (zem. 48 let) byli mladí a nadějní, chtěli skládat a žít hudbou. Po nástupu Hitlera k moci již tuto možnost neměli, a proto se alespoň snažili využít každé příležitosti ke komponování a provozování hudby své i hudby ostatních autorů – za zdmi terezínského tábora. Některé skladby jsou skutečným odrazem života v koncentračním táboře.

Na podzim letošního roku se Židovské dny budou konat v Mnichově. I tady představí Janáčkovo trio skladby židovských autorů z koncentračních táborů. Vedle toho proběhne v Českém centru Mnichov projekce filmu Sofiina volba po česku jako doprovodný program ke stejnojmenné výstavě.

Prezentace v rámci 29. ročníku Židovských kulturních dnů v Mnichově dodá výstavě velmi potřebný společenský a kulturní kontext. „Tento „festival“, organizovaný v Mnichově Společností pro podporu židovské kultury a židovských tradic, se dlouhodobě a s velkým ohlasem snaží přiblížit bohatý židovský kulturní život a jeho tradice před Holocaustem a zároveň dodat židovství nové moderní souvislosti,“ uvedl Ondřej Černý, ředitel Českého centra Mnichov. Podle Černého je důraz kladen především na mezinárodní spolupráci s cílem prezentovat bohatost a různorodost světového židovského dědictví a obrovské memento, kterým hrůzyplné  příběhy všech forem Holocaustu vstupují a nadále by měly vstupovat do naší současnosti.

SOFIINA VOLBA PO ČESKU: VÝSTAVA A FILM

Výstava „Sofiina volba po česku“ představuje osudy 80 českých židovských dětí, které se na počátku války dostaly do Dánska a v roce 1943 uprchly do Švédska. Poté mezi sebou ztratily kontakt na 70 let. Autorka výstavy, česká novinářka Judita Matyášová, v květnu 2015 zahájí turné výstavy po Rakousku a Německu. Matyášová tentokrát představí nejen osudy českých dětí, ale také mladých lidí z židovské komunity z Vídně, Berlína a Hamburku. Zachránili se jen díky tomu, že v roce 1939 odjeli do Skandinávie, a unikli tak válečné hrozbě. Turné organizuje České centrum Vídeň, České centrum Berlín a České centrum Mnichov.

V rámci doprovodného programu bude promítnut dokumentární film Na Sever (režie Nataša Dudinski). „Film jsme pojali jako roadmovie. Jeli jsme do Izraele, Dánska a Švédska a natáčeli jsme samozřejmě i v Čechách,“ říká Matyášová. Scénář sleduje osudy čtyř pamětníků, kteří putují s rodinami na místa, kde žili před válkou a v době války. Setkávají se s přáteli, vznikají různé nečekané situace. „Rozhodně to není sezení v obýváku a povídání do kamery,“ dodává autorka scénáře. Dokument bude mít premiéru v létě 2015, do distribuce by měl přijít v září nebo říjnu 2015, na podzim jej v německé premiéře spatří mnichovská veřejnost.


SVĚDECTVÍ TEREZÍNSKÝCH ZDÍ


Richard Homola se pro České centrum Mnichov rozhodl vybrat poměrně velkou část fotografického souboru čítajícího asi 300 negativů. Jsou to nálezy osobního charakteru, artefakty týkající se organizační struktury ghetta a doplňující výtvarné práce, které charakterizují Terezín v jeho specifické podobě. Zachycené nápisy z válečných let jsou dnes navíc ohroženy různými opravami a přestavbami. Výstava Svědectví terezínských zdí ukáže velkoformátové černobílé fotografie, jež ve své technické i výtvarné kvalitě dávají vyniknout příběhu obsaženému v artefaktech. „Vzkazy, které po sobě chtěli vězni zanechat, dnes ze zdí Terezína postupně mizí., Došlo mi, že je musím uchovat,“ prohlásil Richard Homola.
Za pozoruhodným výstavním projektem však návštěvníci nemusí cestovat až do listopadového Mnichova. Slavnostní zahájení se uskuteční již 31. března v Českém centru Praha. Mnichované si budou muset počkat až do podzimu.

ŽIDOVSKÉ KULTURNÍ DNY V PORÝNÍ 2015

Geneze Židovských kulturních dnů v Porýní 2015 odkazuje na rok 1945. Před 70 lety zde začala nová cesta do nového, nejistého života pro ty, kteří přežili nacistickou hrůzovládu. Jejich zavazadly byly vzpomínky na nepředstavitelné krutosti. Kolem nich pouze zkáza a dopad druhé světové války. Byl za těchto podmínek život v poválečném Německu vůbec možný? Mohl existovat nový začátek? Jak a kde?

Ti, kteří se odvážili začít znovu a vložili důvěru ve svou budoucnost do Německa, dnes dorazili do cíle. Jsou to občané převážně třetí nebo čtvrté generace od konce druhé světové války. Založili nový život s židovskými obecními spolky, synagogami, židovskými školkami, školami a infrastrukturou. 

 ČESKÁ CENTRA
Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci ČR v zahraničí. Prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Síť Českých center působí z 22 zahraničních metropolí tří kontinentů. Generální ředitelkou Českých center je Vilma Anýžová.

 


DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: