Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Klenot polské muzejní noci: Kresby Helgy-Hoškové Weissové

Uplynulý víkend se všude po Polsku konala Muzejní noc, kdy se večer zdarma otevřely dveře nejrůznějších kulturních institucí.

Tento projekt přitahuje tisíce osob a České centrum Varšava využilo, aby ve Wroclawi představilo terezínské kresby paní Helgy Hoškové-Weissové. Během prvního večera se přišlo na její obrázky podívat do synagogy U bílého čápa tisíc osob. Byla jedním z mála dětí, které přežily Terezín. Jako dvanáctileté děvče tam byla deportována kvůli židovskému původu společně s rodiči. Strávila tam tři roky a po celou dobu skrytě kreslila do malého bloku, co se dělo kolem. Později byla převezena do Osvětimi a dalších  táborů, útrapy přečkala, kresby v Terezíně její strýc zazdil a tak se zachovaly. Jsou prakticky jediným svědectvím o životě a utrpení obyvatel tábora,“ řekl Petr Janyška, ředitel Českého centra Varšava.

Hošková se pak celý život věnovala výtvarnému umění, v jejím díle je permanentně přítomen prvek židovského údělu. České centrum výstavu s velkým úspěchem představuje v celém Polsku. Instalace ve více než deseti polských městech vyvolávají velký zájem a debaty.

V době, kdy Helga Hošková kreslila, si psala také Deník, který vyšel před dvěma lety, byl přeložen do mnoha jazyků včetně polštiny a v Polsku vyvolal velkou odezvu. Paní Hošková jej přes svůj vysoký věk přijela tehdy představit do Varšavy, poskytla tenkrát mnoho rozhovorů médiím.

Wroclawská synagoga U bílého čápa je jedinou synagogou, která se v tomto do války německém městě zachovala, dnes slouží jako kulturní instituce zaměřená na židovskou historii a výstava kreseb Helgy Hoškové je první výstavou s vazbou na Čechy, jež se tu ukazuje.


DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: