Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Večer českého skla

09.12.2015: Umění českých sklářů nemá ve světě obdoby. V rámci programové koncepce připomínají Česká centra tradici i nové trendy v „křehkém“ oboru. V průběhu roku 2005 se uskutečnila řada akcí připomínající mistrovství českých sklářů, o tzv. „rodinném stříbře“ České republiky se hovořilo na celém světě. Se závěrem roku se téma „české sklo“ opět přesouvá do Berlína. České centrum Berlín totiž připravilo diskusi věnovanou historii a budoucnosti českého skla. Význam daného tématu dokládá zájem expertů, kteří se berlínské debaty osobně zúčastní: Tulga Beyerle, Helena Koenigsmarková, Ladislav Pflimpfl a Verena Wasmuth.

Sklo z českých zemí si získalo díky své kvalitě a originalitě celosvětové uznání. Tradiční řemeslná dovednost je důležitou součástí českého kulturního dědictví. V exportu českých produktů hrála různá odvětví českého sklářství vždy jednu z hlavních rolí, ať už jednalo o sklo masově produkované nebo o ruční práce. České sklo, vyráběné výhradně z domácích zdrojů, se díky podpoře unikátní infrastruktury, která zahrnuje specializované sklářské školy, uměleckoprůmyslové vysoké školy či muzea skla, stalo celosvětově zavedeným pojmem. Fenomén, který úspěšně přestál ekonomické, politické a společenské otřesy – od průmyslové revoluce přes založení samostatného státu, německou anexi a komunistický režim – dnes usiluje o znovunalezení svého směřování. Veřejné i soukromé iniciativy se potýkají s množstvím překážek v poskytování platformy pro současné české sklo a v zajištění prostoru pro invenci a rozvoj dovedností. O budoucnosti a potenciálu českého skla budou diskutovat čtyři hosté.

Po diskuzi následuje prohlídka vystavených děl českého skla, která se nacházejí v prostorách Velvyslanectví ČR v Berlíně.

Hosté:
Tulga Beyerle / Ředitelka, Umělecko-průmyslové muzeum v Drážďanech (Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Kunstgewerbemuseum Schloss Pillnitz)
Helena Koenigsmarková / Ředitelka, Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Ladislav Pflimpfl / Ředitel, ZIBA Glass Experience Museum, Praha
Verena Wasmuth / Kurátorka a konzultantka, autorka publikace Tschechisches Glas. Künstlerische Gestaltung im Sozialismus, Berlín

Partneři: Budweiser Budvar, Velvyslanectví ČR v Berlíně.

Další informace k dispozici na stránkách Českého centra v Berlíně.

 


Kontakt pro novináře:
Petra Jungwirthová, tisková mluvčí Českých center, M: 725 890 030,
E: jungwirthova@czech.cz


 

 

 


DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: