Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

ART MEETS THE (V.I.E.N.N.A) STREETS POST-H(E)AVEN / Destabilized Ground

Pátá výstava z cyklu ART MEETS THE (C.I.T.Y.) STREETS v Českém centru Vídeň a druhý ročník spolupráce s vídeňským festivalem SOHO in Ottakring (12. – 26. 5. 2012), který se koná již po třinácté, se zabývají situací v dnešním nestabilním světě, a to pohledem tří českých umělců: Petry Valentové, Roberta Šalandy a Jana Kalába.

Všichni tři umělci se též osobně zúčastní festivalu SOHO in Ottakring v multikulturní vídeňské čtvrti Brunnenviertel, kde přímo na ulici zpracují své projekty. Kurátorkou celého projektu je Klára Voskovcová. Výstava se koná od 28. března do 16. května 2012.

Výstava je kombinací uměleckých přístupů, svádí dohromady tvůrce street artu, klasických pláten, děl in-situ i uměleckých performance. Průsečíkem výstavy je obsahová orientace autorů na konkrétní společenské i lidské problémy. Název výstavy post-h(e)aven má několik významů. Odkazuje ke sdílenému pocitu bezpečí, který udržuje euro-atlanstkou civilizaci v představě, že se nemůže nic „zlého“ přihodit. Západní kultura je rájem individuální volby, každý zná svou hodnotu. Každá hodnota má svůj numerický ekvivalent, koeficient (osobní) svobody. Bezpečné západní útočiště /Haven/ však ukrývá uprchlíky, svědky z okolního světa. Do chrámu komfortu přinášejí chaos – chaos hodnot, který narušuje řád. Hranice se opět mění a pohyb mas vede k pohybu ducha. Ráj konzumace získává novou předložku – post (heaven).

Porcelánové či neonové krávy Petry Valentové (*1974) jsou jednoduchým, ale silným svědectvím o bezmoci a neschopnosti řešit to, co máme bezprostředně před očima.S jemným humorem představuje indickou společnost v kontrastu k tradičním euro-americkým hodnotám. „Makrokosmos“v obrazech Jana Kalába (*1978) může být zároveň nahlížen jako „mikrokosmos“ individuálních lidských světů. Něco, co překračuje srozumitelný rámec již objeveného a exaktně vysvětleného. Kaláb zachycuje jednoduchost záměny, a to nejen stereometrických těles, ale zejména významů. Robert Šalanda (*1976) se zabývá zvláštní formou českého hrdinství: ve své sérii Hírouz používá slovník sportovních komentátorů a popisuje heroické momenty sportovních klání. Hesla a věty vytržené z kontextu vytvářejí nové, překvapivé situace.


FILM: So 12. 5. 2012, 14:00, České centrum Vídeň
Trafačka – Chrám svobody (CZ, 2011, režie: S. Dlouhý / R. Vávra, s anglickými titulky)
Dokument nominovaný na Českého lva pojednává o osudu prázdné tovární haly v pražských Vysočanech, kterou skupina umělců, mezi nimi J. Kaláb, proměnila v alternativní umělecké centrum.    

Během festivalu SOHO in Ottakring je České centrum Vídeň otevřeno i v sobotu a neděli 12. a 13. 5. od 13.00 do 17.00.


ČESKÁ CENTRA
Česká centra prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli a propagují Českou republiku ve světě. Působí jako síť prostřednictvím 21 Českých center v zahraničí na 3 kontinentech.
Jsou organizací MZV zřízenou pro prezentaci země v zahraničí.
Realizují výstavy, filmové přehlídky, kurzy českého jazyka, literární akce, scénická vystoupení, zahraniční rezidenční stáže a press tripy, street akce, podporují českou účast na mezinárodních festivalech a veletrzích kreativních průmyslů, zprostředkovávají kontakty a organizují další programy na podporu mezinárodní spolupráce, které ročně v celé zahraniční síti čítají přes 3000 akcí a oslovují více jak 1.5 mil návštěvníků ve světě.  České centrum Vídeň působí v Rakousku od roku 1994.


Kontakty
ČESKÁ CENTRA – ústředí, Praha
Václavské nám. 49
oddělení komunikace,  komunikace@czech.cz    
Ivana Síglerová – koordinátorka PR
T: +420 234 668 251
GSM: +420 725 890 029

České centrum Vídeň
Iva Růžičková, Public Relations
T: +43/1/520530360016
E: ruzickova@czech.cz

Více informací:
www.czechcentre.cz; www.tschechischeszentrum.cz;
www.bonartos.cz, www.sohoinottakring.at,          www.tschechischeszentrum.at

 


DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: