Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek zahájil na Českém centru Praha výstavy o Karlu IV. a Václavu Havlovi

Ve dnech 19. a 20. dubna zahájil ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek na Českém centru Praha výstavu k 700. výročí narození Karla IV. a nedožitým osmdesátinám Václava Havla. Česká centra připravila ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a zastupitelskými úřady tematické putovní výstavy, které se právě představují v Praze. Expozice o slavném panovníkovi Císař na čtyřech trůnech je pro veřejnost otevřena ve dnech 20. – 30. 4. 2016, reminiscence Václav Havel / Politika a svědomí od 21. 4. – 7. 5. 2016.

Podrobné informace o výstavách k dispozici na stránkách Českého centra Praha.


Zleva:
Mgr. Jan Hron, kurátor výstava "Politika a svědomí" 

PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr zahraničních věcí ČR
 
Doc. Ing. Ivan M. Havel, CSc., Ph.D.

PhDr. Ing. Zdeněk Lyčka - pověřen řízením
Českých center

Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph. D. - ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů 

Zleva:
PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr
zahraničních věcí ČR

PhDr. Ing. Zdeněk Lyčka - pověřen 
řízením Českých center

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.,MBA - rektor Univerzity Karlovy


Fotografie ze zahájení výstavy o Karlu IV. k dispozici na stránkách Českého centra Praha zde.

Fotografie ze zahájení výstavy o Václavu Havlovi k dispozici ve fotogalerii zde.DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: