Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Výzva k účasti na 6. ročníku Ceny Susanny Roth

Česká centra a České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny v Brně, vyhlašují 6. ročník Mezinárodní překladatelské soutěže Cena Susanny Roth určené začínajícím zahraničním překladatelům z českého jazyka do 40 let za nejlepší překladový text prozaického díla současného českého autora.

Cílem soutěže je kontinuální podpora mladých zahraničních překladatelů a bohemistů do 40 let, stejně jako podpora a šíření české literatury v zahraničí. Soutěžní část probíhá mimo území ČR prostřednictvím zahraniční sítě Českých center a zastupitelských úřadů ČR, resp. těch Českých center a zastupitelských úřadů, která se aktuálního ročníku soutěže účastní.

 

Kompletní informace jsou k dispozici zde.

 foto a obálka: R. Brousil; FRADOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: