Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Výroční zpráva Českých center za rok 2013 opět získala ocenění

Ve středu 22. 4. 2015 proběhlo slavnostní vyhlášení ceny Zlatý středník, kterou letos již potřinácté organizoval PR Klubu (součást APRA). Jednotlivé poroty hodnotily celkem 15 kategorií.

Výroční zpráva Českých center za rok 2013 získala 2. místo v kategorii "Nejlepší firemní katalog/ profil/ výroční zpráva".

 

Přihlášený komunikát posuzovala porota v následujícím složení:

Markéta Pravdová, zástupkyně ředitele, Ústav pro jazky český AV ČR
Jiří Cívka, tiskový mluvčí, Generali Pojišťovna 
Jakub  Gruber,
grafik
Pavel Heřmanský,  PR manažer PwC ČR
Jan Patera, programový ředitel, Empresa Media
Jitka Vysekalová, prezidentka, Česká marketingová společnost

 Slavnostní večer moderovala Ester Kočičková.

Výroční zpráva Českých center za rok 2013 přináší podrobný přehled o uskutečněných aktivitách v uplynulém období. Seznamuje čtenáře se strategií organizace, jejími vizemi a posláním.Česká centra získala podobné ocenění v této kategorii  také předloni za Výroční zprávu  2012.  

 

Stříbro za rok 2013

Výroční zpráva Českých center
Vydavatel: Česká centra
Grafický design: Bohumil Vašák, Petr Skalský (Studio Najbrt)
Tisk: INDIGO PRINT s.r.o.

 

Co je soutěž Zlatý středník?

Renomovaná profesní soutěž hodnotící firemní periodické i neperiodické tiskoviny určené k prezentaci společnosti, prezentaci výrobků a služeb vůči zákazníkům, obchodním partnerům nebo zaměstnancům.  Publikace, tištěné i elektronické, hodnotí porota složená z předních českých profesionálů z oboru komunikace.

 

Kdo je vyhlašovatel soutěže?

PR Klub, z.c. vznikl v roce 1989 jako součást Asociace Public Relations Agentur (APRA). Jeho cílem je sdružovat profesionály v oblasti PR, umožnit jim vzájemná setkávání a napomáhat prostřednictvím nejrůznějších vzdělávacích aktivit k jejich profesnímu růstu.

 


DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: