Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

O NÁS

 


Foto: archiv ČC Berlín, ČC Stockholm, ČC Madrid, Vojtěch Brtnický


Česká centra
Česká centra jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí zřízenou pro celkovou propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména českou kulturu a prezentují úspěchy české vědy, výzkumu a inovací.
Síť zahraničních zastoupení Českých center je aktivním nástrojem zahraniční politiky České republiky v oblasti veřejné diplomacie. Tvoří ji dvacet dva poboček na třech kontinentech.

Ústředí Českých center plní roli řídicí a servisní. Řídí a kontroluje činnost zahraničních poboček, komunikuje s Ministerstvem zahraničních věcí a informuje o práci Českých center širokou a odbornou veřejnost. Mapuje a vytváří projekty vhodné pro prezentaci v zahraničí. 

České centrum Praha spolupracuje se zahraničními kulturními instituty působícími v ČR, představuje zahraniční umělce, galerie a instituce na reciproční bázi a prezentuje projekty, které Česká centra realizují v zahraničí.

 

Strategie činnosti Českých center 2016-2019

Statut Českých center

Zřizovací listina Českých centerHistorie Českých center

Po vzniku České republiky byla tehdejší Kulturní a informační střediska přeměněna na Česká centra a došlo k rozšíření sítě o státy západní Evropy, USA a Asie. Podstatně se rozrostlo také spektrum činnosti organizace.

Jako zatím poslední bylo v roce 2013 otevřeno České centrum v Soulu.

V současné době síť Českých center v zahraničí představuje 22 poboček v 20 zemích světa na 3 kontinentech.

 


Foto: Archiv ČC Paříž, New York, Sofie

 


Naši partneři

 

 

 

Doporučujeme