Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

O NÁSFoto: © Anna Pleslová, archiv ČC Londýn, Vlad Dumitrescu, archiv ČC Haag, Pavlína Schultz


Česká centra jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí zřízenou pro celkovou propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména českou kulturu a prezentují úspěchy české vědy, výzkumu a inovací. Síť zahraničních zastoupení Českých center je aktivním nástrojem zahraniční politiky České republiky v oblasti veřejné diplomacie. Tvoří ji 24 poboček na třech kontinentech, Český dům Moskva a pražské Ústředí českých center.

Ústředí Českých center plní roli řídící a servisní. Řídí a kontroluje činnost zahraničních poboček, komunikuje s Ministerstvem zahraničních věcí a informuje o práci Českých center širokou a odbornou veřejnost. Mapuje a vytváří projekty vhodné pro prezentaci v zahraničí.

Galerie Českých center spolupracuje se zahraničními kulturními instituty působícími v ČR, představuje zahraniční umělce, galerie a instituce na reciproční bázi a prezentuje projekty, které Česká centra realizují v zahraničí. V Rytířské ulici vytváří prostor vzájemného setkávání a propojování kultury, kreativity, národní identity, ale také obchodu a proexportních aktivit naší země. Nabízí prostor začínajícím i renomovaným umělcům, kreativním startupům i tradičním obchodním značkám, turisticky atraktivním místům i méně známým lokalitám.

Český dům Moskva byl pod správu Českých center převeden v roce 2002 a od té doby se výraznou měrou podílí na financování celé sítě organizace. Představuje největší zázemí pro české exportní aktivity v Ruské federaci a vytváří platformu pro získávání kontaktů v oblasti vysokého managementu. Nabízí kancelářské zázemí s byty pro zástupce českých společností včetně doplňkových služeb pro obchodní jednání (prezentace, bankety, pracovní obědy a další obchodně-společenské a kulturní akce). Zajišťuje společenské zázemí pro rodinné příslušníky zástupců českých firem. Nabízí českým občanům hotelové a gastronomické služby.

Český dům Moskva je držitelem certifikátu ISO management kvality 9001. Podrobnou nabídku služeb a informace o dalších aktivitách ČDM najdete zde.

Strategie, statut a zřizovací listina Českých center:

Historie Českých center se začala psát roku 1949, kdy byla založena Kulturní a informační střediska (KIS) v Sofii a Varšavě. Po roce 1989 na činnost KIS navázala Správa zahraničních kulturních zařízení, která se roku 1994 přejmenovala na Správu českých center, později pouze Česká centra.

V 90. letech vznikaly nové pobočky v největších západoevropských metropolích – (Londýn, Vídeň, Paříž) a v dalších evropských městech. Podstatně se rozrostlo také spektrum činnosti organizace. První mimoevropské České centrum bylo zřízeno v New Yorku (1995), následovalo Tokio (2006), Buenos Aires (2007 - 2011), Tel Aviv (2010) a naposledy Soul (2013).

V současné době síť Českých center v zahraničí představuje 24 poboček ve 20 zemích světa na 3 kontinentech.

Foto: Galerie ČC, ČC New York, ČC Bukurešť


DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARTNEŘI: