Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Boj proti korupci

Resortní interní protikorupční program Ministerstva zahraničních věcí České republiky a jeho podřízených organizací ke stažení zde:


Níže jsou k dispozici informace a dokumenty, jejichž zveřejnění na stránkách Českých center vyplývá ze schváleného Resortního interního protikorupčního programu Ministerstva zahraničních věcí České republiky a podřízených organizací. Celé znění interního programu viz výše:

 

Externí poradenské subjekty


 

Životopisy vedoucích pracovníků k dispozici zde.


 

Informace o nakládání s majetkem a hospodaření Českých center k dispozici zde.


 

Kontakty na vedoucí pracovníky k dispozici zde.

 

Kontakty na Česká centra v zahraničí k dispozici zde.


 

Profil zadavatele k dispozici zde.


 

Elektronické tržiště k dispozici zde.

 

Informace dle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím zde.


 

Etický kodex zaměstnanců Českých center k dispozici zde:


 

Informace o způsobu oznámení podezření z korupčního či jiného protiprávního jednání naleznete zde.