Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

BOJ PROTI KORUPCI

Resortní interní protikorupční program Ministerstva zahraničních věcí České republiky a jeho podřízených organizací ke stažení zde:

Níže jsou k dispozici informace a dokumenty, jejichž zveřejnění na stránkách Českých center vyplývá ze schváleného Resortního interního protikorupčního programu Ministerstva zahraničních věcí České republiky a podřízených organizací. Celé znění interního programu viz výše:

 

► Externí poradenské subjekty

 

► Životopisy vedoucích pracovníků

► Informace o nakládání s majetkem a hospodaření Českých center

Kontakty na vedoucí pracovníky

Kontakty na Česká centra v zahraničí

► Profil zadavatele

Registr smluv

Elektronické tržiště

► Informace dle zákona č. 106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím

► Mapa potenciálních korupčních rizik 2016

► Etický kodex zaměstnanců Českých center k dispozici zde:

► Informace o způsobu oznámení podezření z korupčního či jiného protiprávního jednání