Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Externí poradenské subjekty

V souladu s Akčním plánem boje s korupcí na rok 2016, který byl schválen Usnesením vlády ČR ze dne 14. prosince 2015 č. 1033, Česká centra, zveřejňují souhrnný seznam společností poskytujících poradenské a právní služby poskytované na základě mandátních či jiných smluv nebo objednávek.

Přílohy