Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

ČÍM DISPONUJEMEfoto: Vojtěch Brtnický

  • Rozsáhlou znalostí zahraničního prostředí, mnohaletými zkušenostmi z působení v teritoriích: Česká centra účinně využívají znalosti kulturní scény, společnosti, médií a odborného prostředí v místech působení. Prosazují české projekty do významných akcí v mezinárodním kontextu
  • Zavedenou značkou organizace: Česká centra jsou dlouhodobě respektovaným partnerem institucí v zahraničí jako důvěryhodná, profesionální a otevřená organizace.
  • PR znalostí: Česká centra využívají místních znalostí v oblasti vztahů s veřejností. Každoročně získávají tisíce zahraničních mediálních ohlasů.
  • Širokým spektrem klientů: Česká centra realizují projekty kombinující kulturu, exportní značky i cestovní ruch. Disponují rozsáhlými databázemi kontaktů na kurátory, promotéry, komerční subjekty, poskytovatele služeb, mezinárodní instituce a perspektivní publiku v jednotlivých teritoriích. Společně se zastupitelskými úřady jsou první kontaktní adresou pro zájemce o spolupráci s ČR.
  • Prestižními místy: Mnohá Česká centra působí na prestižních adresách v dobře situovaných prostorách, které nabízejí jako zázemí pro projektové či individuální prezentace českým partnerům.
  • Flexibilitou působení: Česká centra působí jako flexibilní produkční centra, která pokrývají svými aktivitami území i mimo svá sídelní města a státy. Přes 50 % akcí pořádají mimo své prostory.
  • Znalostí bilaterální i multilaterální spolupráce: Česká centra jsou iniciátory a partnery mezinárodních projektů, aktivními členy sdružení evropských kulturních institutů EUNIC, mnohdy se zastoupením a zásadním vlivem v řídících orgánech těchto
    multilaterálních asociací. Vytvářejí tím příležitosti pro mezinárodní spolupráci a prosazování českých subjektů v zahraničí.