Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

JAZYKOVÉ KURZY A BOHEMISTIKA

Systematicky rozšiřujeme výuku českého jazyka v zahraničí.

Češtinu učíme na 15 českých centrech v zahraničí (Berlín, Bratislava, Budapešť, Bukurešť, Kyjev, Londýn, Milán, Mnichov, Moskva, New York, Paříž, Sofie, Tokio, Varšava, Vídeň). Poskytujeme jazykové kurzy úrovní A1 – C1 dle SERR. Ve spolupráci s Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP) pořádáme na 9 pobočkách v zahraničí mezinárodní certifikované zkoušky z češtiny.

Profesionalizujeme výuková centra - vytváříme kvalitní metodickou podporu našich lektorů s možností dalšího vzdělávání ve výuce češtiny jako cizího jazyka ve spolupráci s ÚJOP. Zdokonalujeme výuková centra za účasti zkušených odborníků, spolupracujeme na vývoji dalších nástrojů pro výuku (pravidelné testování ve výuce, využívání elektronických diagnostických testů).

Rozšiřujeme výuku češtiny mimo sídla našich zahraničních zastoupení (na Ukrajině jsme rozšířili výuku z Kyjeva do Lvova, Charkova a Dněpropetrovsku).

Zaměřujeme se na rozvoj bohemistiky v zahraničí a kultivaci českého jazyka. Ve spolupráci s Institutem umění (IDU) pořádáme Cenu Susanny Roth - mezinárodní soutěž pro začínající překladatele do 40 let. Podrobné informace o aktuálním ročníku najdete zde.

Pro více informací o kurzech češtiny v zahraničí kontaktujte Mgr. Petru Landergott, Úsek rozvoje a vnějších vztahů.

Pro více informací o Ceně Susanny Roth kontaktujte Mgr. Annu Hrabáčkovou, Oddělení kulturní diplomacie.

  

Foto: © Anna Pleslová, archiv ČC Berlín