Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

VĚDA, VÝZKUM, INOVACE

Propagujeme úspěchy české vědy, představujeme nové inovativní projekty a upozorňujeme na potenciál českého výzkumu a vývoje. Rozvíjíme spolupráci s univerzitami, vysokými školami a odbornými institucemi. Našimi významnými partnery jsou zejména Akademie věd ČR a její jednotlivé ústavy, Technologická agentura ČR a Národní technické muzeum.

Podporujeme mladé vědce. Již čtvrtým rokem spolupracujeme s Britskou radou při organizaci české části mezinárodní soutěže v popularizaci vědy FameLab 2017. I v tomto ročníku jsme udělili Cenu Českých center za popularizaci české vědy. Laureát ceny získal rezidenční pobyt na jednom z vybraných evropských českých center. Více informací najdete zde.

 

Průběžně rozšiřujeme cyklus výstavních projektů zaměřených na vědu:

Otto Wichterle: Příběh kontaktní čočky – strhující příběh vzniku první masově použitelné kontaktní čočky popisuje osud jejího tvůrce, vývoj vhodného materiálu i výrobního zařízení nezbytného k sériové produkci; celkový počet prezentací od spuštění projektu dosáhl v roce 2016 čísla 48.

Česká věda bojuje s viry – nová výstava v podobě třímetrového fullerenu ztvárněného výtvarníkem Jáchymem Šerých se věnuje vědci prof. Antonínu Holému a jeho objevům při vývoji léčiv proti AIDS a hepatitidě B.  

Realizace: Milán, Budapešť, Lovaň, Ženeva, Praha

Bedřich Hrozný 100 let od rozluštění chetitského jazyka – výstava připomínající 100. výročí výjimečného objevu českého vědce Bedřicha Hrozného: rozluštění chetitského jazyka. Klasickou naučnou výstavu doprovází zvuková instalace českého umělce Pavla Sterce a promítání filmové smyčky sestříhané z dobových dokumentů.

Realizace: Praha, Bratislava, Kyjev, Bukurešť, Ankara

NANORMÁLNÍ SVĚT.CZ 2015 – nový projekt představující nanosvět ve dvou rozdílných formách: přirozené, existující bez přičinění člověka, a „umělé“ – vytvářené a budované člověkem. Pohled do nanosvěta nabízí elektronový mikroskop, přičemž většina elektronových mikroskopů nebo jejich částí pochází z Brna.

Realizace: Bratislava

MERKURnový projekt přibližující historii a současnost fenomenální stavebnice a vzdělávací pomůcky, která rozvíjí technické myšlení a stala se základnou mnoha domácích kutilů.

Realizace: Nižní Novgorod, Moskva

 

Další prezentační projekty:

Czech Innovation Festival – platforma pro rozvíjení kontaktů a pro sdílení zkušeností. Prezentace špičkových výsledků práce českých vývojářů přispívá k budování pozitivního obrazu ČR ve smyslu inovativně pojaté ekonomiky. Koncept festivalu reaguje na fenomén čtvrté průmyslové revoluce (Průmysl 4.0), digitalizace a představ o tom, jak inovace v těchto oblastech promění život nás všech. Dalším prezentačním segmentem je představení pokročilých materiálů zaměřených na nanotechnologie. Projekt byl odstartován v Německu v roce 2016, informace z letošního ročníku naleznete zde.

Science Café – diskuse s předními českými odborníky se v Berlíně a v Bruselu staly již nedílnou součástí programu. Prezentovány jsou nejoceňovanější projekty a jejich realizátoři.

 

Pro více informací kontaktujte Ing. Jana Špundu, Úsek rozvoje a vnějších vztahů.

  

Foto: © archiv CC Brusel, Anna Pleslová