Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

VĚDA, VÝZKUM, INOVACE

CÍL NAŠÍ ČINNOSTI

Popularizací české vědy, výzkumu a inovací a posilováním vnímání inovativního aspektu české ekonomiky vytvářet příhodné podmínky pro navazování a rozšiřování mezinárodní spolupráce.

CO DĚLÁME
  • Propagujeme úspěchy české vědy, představujeme nové inovativní projekty a upozorňujeme na potenciál českého výzkumu, vývoje a inovací.
  • Iniciujeme vznik prezentačních projektů odhalujících historii, současnost i blízkou budoucnost naší vědy, výzkumu a inovací.
  • Podporujeme mladé vědce a popularizátory české vědy a přispíváme k jejich zviditelnění na mezinárodní scéně.
  • Vytváříme prostor pro institucionální spolupráci českých subjektů s jejich zahraničními protějšky.
  • Působíme v rovině utváření české národní hrdosti na poli vědy, výzkumu a inovací.

 

NA CO SE ZAMĚŘUJEME
  • informační a komunikační technologie
  • pokročilé průmyslové technologie
  • dopravní prostředky pro 21. století
  • péče o zdraví a pokročilá medicína.

 

KLÍČOVÉ PROJEKTOVÉ LINIE

Czech Innovation Expo - projekt s využitím nejnovějších technologií průřezově představuje příspěvek svébytného národa ve středu Evropy k vědecko-technickému pokroku ve světě ve stoleté retrospektivě. Současně poodkrývá potenciál budoucího rozvoje. Expozice se vyznačuje vysokou mírou interaktivity podpořené technologiemi rozšířené a virtuální reality. Putovní výstava je vystavěna na třech základních pilířích: rodokmenu českých vědců, inovátorů, průmyslníků a značek; na vícevrstvé inovační mapě ČR a na prezentaci inovativních výrobků a služeb.

Czech Innovation Festival - platforma pro rozvíjení kontaktů a pro sdílení zkušeností. Cílem je prezentovat špičkové výsledky práce českých vývojářů a přispívat tak k budování pozitivního obrazu ČR ve smyslu inovativně pojaté ekonomiky. Festival je vždy zaměřen na jednu konkrétní oblast, ve které je hlouběji prezentováno jedno aktuální téma. Dlouhodobě se věnujeme zejména oblasti ICT, kde jsme zacílili na fenomén Průmysl 4.0, virtuální realitu a umělou inteligenci. 

 

SPOLUPRACUJTE S NÁMI

Posilujeme mezinárodní spolupráci v rovině ekonomického a kulturního rozvoje. Našimi partnery jsou renomované státní i soukromé organizace a jednotlivci. Subjektům sdílejícím obdobné hodnoty a cíle nabízíme spolupráci napříč sítí Českých center.

 

Česká centra, Václavské nám. 49, 110 00 Praha 1, tel.: +420 234 668 211, ciexpo@czech.cz, www.czechcentres.cz

  

Foto: © archiv CC Brusel, Anna Pleslová

 

 

 

Archiv projektů

Otto Wichterle: Příběh kontaktní čočky – strhující příběh vzniku první masově použitelné kontaktní čočky popisuje osud jejího tvůrce, vývoj vhodného materiálu i výrobního zařízení nezbytného k sériové produkci; celkový počet prezentací od spuštění projektu dosáhl v roce 2016 čísla 48.

Česká věda bojuje s viry – nová výstava v podobě třímetrového fullerenu ztvárněného výtvarníkem Jáchymem Šerých se věnuje vědci prof. Antonínu Holému a jeho objevům při vývoji léčiv proti AIDS a hepatitidě B.  

Realizace: Milán, Budapešť, Lovaň, Ženeva, Praha

Bedřich Hrozný 100 let od rozluštění chetitského jazyka – výstava připomínající 100. výročí výjimečného objevu českého vědce Bedřicha Hrozného: rozluštění chetitského jazyka. Klasickou naučnou výstavu doprovází zvuková instalace českého umělce Pavla Sterce a promítání filmové smyčky sestříhané z dobových dokumentů.

Realizace: Praha, Bratislava, Kyjev, Bukurešť, Ankara

NANORMÁLNÍ SVĚT.CZ 2015 – nový projekt představující nanosvět ve dvou rozdílných formách: přirozené, existující bez přičinění člověka, a „umělé“ – vytvářené a budované člověkem. Pohled do nanosvěta nabízí elektronový mikroskop, přičemž většina elektronových mikroskopů nebo jejich částí pochází z Brna.

Realizace: Bratislava

MERKURnový projekt přibližující historii a současnost fenomenální stavebnice a vzdělávací pomůcky, která rozvíjí technické myšlení a stala se základnou mnoha domácích kutilů.

Realizace: Nižní Novgorod, Moskva