Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

OBCHODNÍ A REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

Propojujeme silné tuzemské exportní značky s kulturní prezentací a ukazujeme kreativitu českého průmyslu a prosazujeme obchodní zájmy ČR v zahraničí. Vyhledáváme vývozní příležitosti pro české kreativní průmysly.

Poskytujeme asistenci při firemních prezentacích, vzdělávacích programech a tiskových konferencích.

Představujeme v zahraničí regiony, města a obce ČR. S agenturou CzechTourism nebo se zastupitelskými úřady ČR propagujeme turistické regiony.

Provozujeme Český dům Moskva, největší areál ČR v zahraničí poskytující hotelový, technický, organizační a informační servis českým společnostem a institucím, které spolupracují s ruskými partnery.

Pro více informací se můžete obrátit na Oddělení obchodně partnerských vzathů.

 

Foto: © archiv ČC Budapešť, Berlín, ČDM