Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

UMĚNÍ

Využíváme akce v jednotlivých oblastech kultury pro zvýšení povědomí o kreativním prostředí a trendech v ČR a mapujeme příležitosti pro prosazení českých projektů v zahraničí.

Spolupracujeme s významnými českými odborníky, kurátory, tuzemskými přehlídkami a soutěžemi. Doporučená díla představujeme v zahraničí, připravujeme doprovodné programy k českým akcím realizovaným v zahraničí (přednášky, workshopy, diskuse apod.).

Pořádáme kurátorské a novinářské cesty zahraničních odborníků do ČR.

Iniciujeme spolupráci českých a zahraničních subjektů, zprostředkováváme kontakty kulturních institucí s cílem vybudovat dlouhodobá partnerství. Českým umělcům a institucím pomáháme navázat spolupráci se zahraničními významnými galeriemi a institucemi, organizujeme rezidenční a tvůrčí pobyty, zajišťujeme účast na mezinárodních výstavách a festivalech. Představujeme také mezinárodní přehlídky, veletrhy, festivaly, soutěže, tvůrčí dílny apod. pořádané v ČR.

České tvůrce upozorňujeme na nejrůznější výzvy a nabídky účasti na zahraničních projektech. 

Rozšiřujeme programovou nabídku mimo místa našeho působení. Své projekty nabízíme českým zastupitelským úřadům v destinacích, v nichž nemáme vlastní zastoupení.

Jsme partnery významných českých cen, s nimiž spolupracujeme na tvůrčích pobytech laureátů v zahraničí, rezidenčních stážích, příp. na zahraničních výstavních projektech. Přečtěte si více o Cenách Českých center udělovaných v nejrůznějších oblastech.

Pro více informací kontaktujte Oddělení kulturní diplomacie.

Foto: © archiv ČC Haag, Londýn, Budapešť, ÚČC