Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

ODBORNÉ UMĚLECKÉ RADY

Rady jsou poradním orgánem generálního ředitele Českých center zřízeným za účelem posílení kvality, relevance a vyváženosti prezentace české kultury v zahraničí.

Podílejí se na odborném stanovení priorit zahraniční kulturní prezentace Českých center v jednotlivých uměleckých oborech a působí jako expertní konzultanti pro jednotlivé umělecké obory. 

Vyjadřují se zejména k  programovým plánům jednotlivých českých center v zahraničí a navrhují konkrétní obsahy a formy prezentace české kultury v zahraničí.

 

Odborné umělecké rady působí aktuálně v těchto oblastech ve složení:

Výtvarné umění, architektura a design
Adam Gebrian (teoretik architektury a publicista)
Helena Koenigsmarková (ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze)
Karina Kottová (kurátorka a předsedkyně Společnosti Jindřicha Chalupeckého) 

Film
Veronika Bednářová (nezávislá publicistka)
Michal Bregant (generální ředitel Národního filmového archivu)
Kateřina Weissová (výkonná ředitelka APA-producentů v audiovizi)

Literatura
Zdeněk Freisleben  (ředitel Památníku národního písemnictví)
Radim Kopáč (pracovník Ministerstva kultury ČR)
Petr Minařík (šéfredaktor nakladatelství Větrné mlýny)

Hudba, divadlo a tanec
Marie Čtveráčková (hudební redaktorka a producentka Radio Wave)
Pavla Petrová (ředitelka Divadelního ústavu – Institutu umění)  
Yvona Kreuzmannová (ředitelka TANEC PRAHA)