Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Česká centra vyhlašují výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele Českého domu v Moskvě (ČDM)

 Náplň práce: 

 •  řídí, koordinuje a kontroluje všechny úseky a činnosti ČDM s ohledem na maximální hospodárnost při nakládání se svěřenými prostředky v souladu s platnými předpisy a odpovídá za zajištění ekonomické prosperity ČDM;
 •  zodpovídá za komunikaci s jednotlivými útvary ústředí Českých center a se zřizovatelem;
 •  na základě zmocnění zastupuje ČDM a je v rámci udělené právní moci odpovědný za veškeré právní úkony;
 •  odpovídá za přípravu a plnění rozpočtu ČDM, za hospodaření s finančními prostředky a materiálem státu v souladu s rozpočtovými pravidly ČR a předpisy s tím související; 
 •  reportuje ústředí Českých center zprávy o činnosti ČDM;
 •  v ČDM odpovídá za dodržování směrnic BOZP a PO, zákoníku práce, dalších interních a obecně závazných právních předpisů;
 •  v souladu s koncepcí české zahraniční politiky zpracovává a posuzuje návrhy koncepcí a programů dalšího rozvoje ČDM po stránce ekonomické, provozní a technické;
 •  odpovídá za dodržování pracovně-právních předpisů a efektivní využívání lidského potenciálu pro zabezpečování činnosti ČDM;
 •  zodpovídá za vytváření a realizaci programové nabídky pro podnikatele a pravidelně zpracovává a předkládá ÚČC vyžadované údaje o hodnocení jednotlivých akcí;
 •  dodržuje ustanovení Vídeňské konvence o diplomatických stycích;

 

Požadavky: 

 •  státní občanství ČR
 •  vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo inženýrském studijním programu, specializace na ekonomiku a hotelový management výhodou
 •  bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů ne starším tří měsíců
 •  lustrační osvědčení v souladu s platnou právní úpravou pro jmenované funkce
 •  ochota požádat o prověrku NBÚ na stupeň Důvěrné
 •  praxe v řídící funkci většího týmu minimálně 5 let ( hotelový management – výhodou)
 •  výborné řídící a organizační schopnosti, reprezentativní vystupování
 •  zkušenosti s hospodařením s majetkem státu výhodou
 •  velmi dobrá orientace v oblasti vztahů České republiky a Ruské federace
 •  znalost problematiky daného teritoria výhodou
 •  znalost ruského jazyka na úrovni C1, tj. 4. stupeň dle hodnocení MZV ČR  
 •  znalost anglického jazyka na úrovni B2, tj. 3. stupeň dle hodnocení MZV ČR  
 •  znalost práce na PC (MS Office) na vysoké úrovni
 •  řidičský průkaz skupina B – aktivní řidič

 

Platové podmínky: 14. platová třída (nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění), příplatek za vedení a možnost přiznání osobního ohodnocení, valutová náhrada dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., v platném znění. 

 

V případě Vašeho zájmu zašlete:  

 •  profesní životopis
 •  motivační dopis
 •  vlastní projekt udržitelnosti a rozvoje areálu Českého domu v Moskvě pro období 2021-2025.

 

Dokumenty zašlete prosím na emailovou adresu: kozinova@czech.cza to do 1. 4. 2020. 

 

Do výběrového řízení budou zařazeni jen ti uchazeči, kteří splní požadavky výběrového řízení. Vybraní kandidáti budou o termínu výběrového řízení a osobních pohovorů informováni pozvánkou v emailové poště.

 Ondřej Černý

 generální ředitel Českých center