Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Stáž v Londýně

České centrum Londýn hledá stážisty, kteří by se stali silnou oporou našeho týmu od ledna/února 2021, a to na dobu tří až šesti měsíců (delší doba stáže je vítána).

Předpokládaný termín stáží v Českém centru Londýn je stanoven na začátek roku 2021. Vzhledem k současné situaci ohledně pandemie koronaviru se bude vycestování studentů a průběh stáže řídit platnými opatřeními vlád České republiky a Velké Británie. O případných změnách budeme informovat na našich webových stránkách.
Zároveň sledujeme situaci ohledně Brexitu a jeho vlivu na program Erasmus+. Aktuální informace o účasti Velké Británie na Erasmu+ v tomto kontextu najdete na webové stránce britské pobočky Erasmu.


Nabídka 1: překladatelská stáž

Stáž bude zaměřena na překlady textů z angličtiny do češtiny a v menší míře i z češtiny do angličtiny. Bude se jednat zejména o texty pro českou verzi webové stránky Českého centra v Londýně (ČCL) (www.czechcentre.org.uk), ale i další texty spojené s propagací akcí ČCL.

Stáž bude probíhat v prostorách naší kanceláře v centru Londýna. Stáž je vhodná pro studenty vysokých škol, kteří mohou podstoupit stáž díky programu Erasmus a kteří mají jako hlavní studijní obor překladatelství či jiný sociálněvědní obor. Je rovněž možné se domluvit na distanční podobě stáže z České republiky.

Co očekáváme:

 • Vynikající znalost českého a anglického jazyka (zejména v psaném projevu).

 • Kreativní přístup k práci s textem.

 • Zkušenost s překlady z českého a anglického jazyka.

 • Zájem o kulturu.

 • Dobrou znalost práce na počítači.

 • Spolehlivost, samostatnost, odpovědnost a zorganizovanost.

 • Velmi dobrou komunikativnost.

 • Vstřícnost a pečlivost.

Co nabízíme:

 • Možnost podílet se na prezentaci české kultury v zahraničí.

 • Práci se zajímavými texty z oblasti výtvarného umění, architektury, filmu, designu, módy, divadla, tance a hudby.

 • Práci v přátelském týmu v centru Londýna.

Zájemce prosíme o zaslání životopisu a motivačního dopisu v anglickém i českém jazyce na emailovou adresu info@czechcentre.org.uk do 30. října 2020. V motivačním dopise, prosím, uveďte, proč máte o stáž zájem, jaké máte dosavadní zkušenosti s překlady a co od této pracovní stáže očekáváte.


Nabídka 2: administrativní stáž

Nabízíme studentskou stáž, která bude probíhat v prostorách naší kanceláře v centru Londýna a částečně také v dalších institucích, s nimiž bude České centrum v daném období spolupracovat.

Stáž v Českém centrum Londýn je vhodná pro studenty vysokých škol, kteří mohou podstoupit stáž díky programu Erasmus a kteří mají jako hlavní studijní obor marketing, PR, arts management, multimediální studia nebo filmovou/divadelní produkci.

Co očekáváme:

 • Zájem o kulturu a umění.

 • Velmi dobrou znalost českého a anglického jazyka (v mluveném i psaném projevu).

 • Dobrou znalost práce na počítači.

 • Spolehlivost, vlastní iniciativu a schopnost práce v týmu.

 • Zkušenost s fotografováním, audiovizuálními technologiemi, grafickými programy nebo překlady je vítána.

Co nabízíme:

 • Práci na zajímavých kulturních projektech.

 • Kontakt s renomovanými i začínajícími kulturními organizacemi a umělci ve Velké Británii i České republice.

 • Práci v přátelském týmu v centru Londýna.

Úkoly:

 • Spolupráce na organizaci kulturních akcích.

 • Asistence členům týmu s denní administrativou (aktualizace databáze, formulace textů atd.).

 • Překlady textů z angličtiny do češtiny.

Při odpovídajících znalostech také:

 • Práce se sociálními médii.

 • Spolupráce na produkci, PR a marketingové agendě Českého centra Londýn.

 • Celková souhrnná příprava jednoho konkrétního projektu.

Stáž v Českém centru Londýn je vzácnou možností proniknout do londýnské kulturní scény a nabýt nové praktické zkušenosti v oblasti kulturního managementu.

Zájemce prosíme o zaslání životopisu a motivačního dopisu v anglickém i českém jazyce na emailovou adresu info@czechcentre.org.uk do 30. října 2020. V motivačním dopise prosím uveďte, o které měsíce máte zájem, proč máte o stáž v Českém centru Londýn zájem, co nám můžete nabídnout a co od této pracovní stáže sami očekáváte.

Konkrétní data stáže se budou odvozovat od možností úspěšného uchazeče, ale nejkratší doba stáže jsou tři měsíce.

 

Inzeráty si můžete stáhnout zde:


Zároveň sledujeme situaci ohledně Brexitu a jeho vlivu na program Erasmus+. Aktuální informace o účasti Velké Británie na Erasmu+ v tomto kontextu najdete na webové stránce britské pobočky Erasmu.

Stáž bude zaměřena na překlady textů z angličtiny do češtiny a v menší míře i z češtiny do angličtiny. Bude se jednat zejména o texty pro českou verzi webové stránky Českého centra v Londýně (ČCL) (www.czechcentre.org.uk), ale i další texty spojené s propagací akcí ČCL.

Stáž bude probíhat v prostorách naší kanceláře v centru Londýna. Stáž je vhodná pro studenty vysokých škol, kteří mohou podstoupit stáž díky programu Erasmus a kteří mají jako hlavní studijní obor překladatelství či jiný sociálněvědní obor. Je rovněž možné se domluvit na distanční podobě stáže z České republiky.

Co očekáváme:

 • Vynikající znalost českého a anglického jazyka (zejména v psaném projevu).

 • Kreativní přístup k práci s textem.

 • Zkušenost s překlady z českého a anglického jazyka.

 • Zájem o kulturu.

 • Dobrou znalost práce na počítači.

 • Spolehlivost, samostatnost, odpovědnost a zorganizovanost.

 • Velmi dobrou komunikativnost.

 • Vstřícnost a pečlivost.

Co nabízíme:

 • Možnost podílet se na prezentaci české kultury v zahraničí.

 • Práci se zajímavými texty z oblasti výtvarného umění, architektury, filmu, designu, módy, divadla, tance a hudby.

 • Práci v přátelském týmu v centru Londýna.

Zájemce prosíme o zaslání životopisu a motivačního dopisu v anglickém i českém jazyce na emailovou adresu info@czechcentre.org.uk do 30. října 2020. V motivačním dopise, prosím, uveďte, proč máte o stáž zájem, jaké máte dosavadní zkušenosti s překlady a co od této pracovní stáže očekáváte.