Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Stáž v Mnichově

České centrum Mnichov pravidelně nabízí místa pro stážisty. Neplacená stáž trvá minimálně tři měsíce a je zamýšlena v první řadě pro studenty. Stáž, jejíž doba trvání by byla delší než 3 měsíce, musí být povinnou součástí studia.

Stáž 1 - zaměření: překlady, PR, kultura
Náplň stáže: spolupráce na přípravě programu, práce s veřejností, vyhledávání informací, pomoc při pořádání kulturních akcí, překlady z němčiny do češtiny, z češtiny do němčiny, zhotovování PR-textů (tiskové zprávy, texty na web, aj.), péče o webové stránky a další sociální sítě ČC, psaní článků pro kulturní blog Schaufenster Tschechien apod.

Stáž 2 - zaměření: grafika, fotografie, kultura
Náplň stáže: fotografická dokumentace akcí, natáčení videoklipů k programu ČC, zpracování fotografií a videí, grafické úkoly (možnost vytvoření flyerů, bannerů), spolupráce na přípravě programu, práce s veřejností, vyhledávání informací, pomoc při pořádání kulturních akcí, péče o webové stránky a další sociální sítě ČC, spolupráce na produkci výstav

 

Podrobnější informace o stážích naleznete na stránkách Českého centra Mnichov zde: