Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Stáž v Paříži

České centrum Paříž hledá stážisty/stážistky s různým zaměřením. Začátek stáže ideálně od září 2018, dále pak od ledna 2019.

 

Stáž 1 - zaměření na kulturu a administrativu
Náplň stáže: pomoc při organizaci kulturních akcí, fotodokumentace a následné zpracování a úprava fotografií, sestřih videonahrávek, PR a komunikace s veřejností, zajištění mediální agendy, správa sociálních sítí, administrace webových stránek, komunikace s umělci a institucemi, překlady a příležitostné tlumočení.

Podrobnější informace naleznete zde:

 

Stáž 2 - zaměření na grafiku a fotografii
Náplň stáže: tvorba propagačních materiálů spojených s chodem a kulturním programem centra, výroba propagační a reklamní grafiky pro on-line prostředí, fotodokumentace vernisáží, filmových projekcí, koncertů a jiných akcí, zpracování a úprava fotografií, sestřih videonahrávek.

Podrobnější informace naleznete zde:

 

Stáž 3 - zaměření na knihovnictví a informační studia
Náplň stáže: zajišťování knihovnicko-informačních a bibliografických služeb, katalogizace a správa knihovního fondu, poskytování výpůjčních služeb, evidence výpůjček v knihovním systému, evidence čtenářů, kontrola nad dodržováním výpůjční lhůty, vedení statistik, obnova knihovního fondu, komunikace s partnery ČCP v oblasti knihovnictví, spolupráce při organizaci literárních setkání, spolupráce při zajištění účasti ČCP na literárních akcích

Podrobnější informace naleznete zde: