Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Stáž na Ústředí Českých center

Česká centra vyhlašují výběrové řízení na tříměsíční stáže v pražském ústředí:


Podrobné informace o podmínkách stáží k dispozici zde.