Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Stáž na Ústředí Českých center

Česká centra vyhlašují výběrové řízení na tříměsíční stáže v pražském ústředí:

Asistent/ka Oddělení kulturní diplomacie
Termín stáže: co nejdříve
Podrobnější informace o stáži naleznete zde:

Oddělení lidských zdrojů
Termín stáže: co nejdříve
Podrobnější informace o stáži naleznete zde:

Úsek rozvoje a vnějších vztahů
Termín stáže: co nejdříve
Podrobnější informace o stáži naleznete zde:

IT oddělení
Podrobnější informace o stáži naleznete zde:

 

Podrobné informace o podmínkách stáží k dispozici zde.