Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Česká centra, příspěvková organizace MZV ČR, vyhlašují výběrové řízení na obsazení místa
ředitele/ky Českého centra Řím

Náplň práce:

 • komplexní řízení Českého centra v zahraničí, odpovědnost za vytváření a realizaci programové nabídky Českého centra;
 • hospodaření s rozpočtovými finančními prostředky, fundraising.

Požadavky:

 • státní občanství ČR – dlouhodobý pobyt v Itálii výhodou;
 • ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského nebo inženýrského studijního programu;
 • praxe v řídící funkci minimálně 3 roky;
 • výborné administrativní a manažerské dovednosti, zkušenosti s projektovým řízením 
 • a finančním řízením instituce;
 • reprezentativní vystupování, schopnost vést tým a motivovat spolupracovníky, časová flexibilita, komunikativnost, kreativita, orientace na výsledek;
 • dobrá orientace v oblasti kulturní diplomacie, v aktuálním českém a evropském kulturním dění, přehled v oblasti mezinárodních vztahů, znalost problematiky teritoria;
 • zkušenosti z oblasti kulturních a kreativních průmyslů, inovačního podnikání, médií, marketingu nebo PR výhodou;
 • znalost italského jazyka min. na úrovni C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
 • výborná znalost anglického jazyka;
 • uživatelská znalost kancelářských programů (MS Office) na vysoké úrovni;
 • řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič);
 • bezpečnostní prověrka na stupeň důvěrné nebo písemný souhlas s žádostí o její provedení.

 

Co nabízíme:

 • prestižní práci v oblasti kulturní diplomacie s mezinárodní působností;
 • profesní a osobní rozvoj;
 • odpovídající platové ohodnocení;
 • práci v malém dynamickém kolektivu s českými a místními zaměstnanci;
 • zajímavé platové podmínky.

 

Dokumenty požadované k výběrovému řízení:

 • osobní dotazník (ke stažení na www.czechcentres.cz v sekci Kariéra);
 • strukturovaný životopis;
 • motivační dopis max. na 1 stranu A4;
 • vlastní vize činnosti Českého centra Řím na období let 2018 až 2022, v rozsahu maximálně tří normostran;
 • příklad modelového projektu i s rozpočtem, který by uchazeč chtěl realizovat jako nejvýznamnější akci ČC Řím, v rozsahu maximálně 2 normostran textu A4;
 • doklady o absolvování jazykové zkoušky na požadované úrovni nebo prohlášení o předložení dokladu o jejím absolvování nejpozději do termínu jmenování do funkce (kromě osob s dlouhodobým pobytem v Itálii);
 • kopie dokladu o nejvyšším dokončeném vzdělání;
 • výpis z Rejstříku trestů ne starší tří měsíců.

 

Výběrové řízení a další informace:

Uchazeči zašlou požadované dokumenty elektronicky na adresu konkurz@czech.cz nejpozději do 20.5.2018. První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní účasti uchazečů. Uchazeči postupující do druhého kola budou vyzváni k předložení lustračního osvědčení, popř. dokladu o podání žádosti o jeho vydání. Druhé kolo výběrového řízení proběhne v sídle Českých center, Václavské náměstí 49, Praha 1 a o termínu jeho konání budou postupující informováni minimálně týden předem.

Informace o Českých centrech jsou dostupné na http://www.czechcentres.cz/