Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

KONTAKTY

ČESKÁ CENTRA - Ústředí organizace

Václavské náměstí 816/49
110 00 Praha 1

T: +420 234 668 211


 

GENERÁLNÍ ŘEDITEL

Mgr. Monika Koblerová
pověřená řízením

kancelargr@czech.cz
T: +420 234 668 211
F: +420 234 668 215

Kancelář generálního ředitele
Radka Haspeklová
vedoucí oddělení
T: +420 234 668 211
E: haspeklova@czech.cz

Tisková mluvčí Českých center
Mgr. Petra Jungwirthová, MBA
T: +420 234 668 237
M: +420 725 890 030
E: komunikace@czech.cz

Oddělení lidských zdrojů
JUDr. Jitka Stavinohová
vedoucí oddělení
T: +420 234 668 212
E: stavinohova@czech.cz


 

ÚSEK ROZVOJE A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ

Mgr. Přemysl Pela, MA
ředitel úseku
T: +420 234 668 508
E: pela@czech.cz

Ing. Jan Špunda
Specialista pro oblast vědy, výzkumu a inovací
T: +420 234 668 252
E: spunda@czech.cz

Markéta Tintěrová
Specialista rozvoje obchodních vztahů
T: +420 234 668 266
E: tinterova@czech.cz

Mgr. Petra Landergott Kalvínská
Specialista pro jazykové kurzy
T: +420 234 668 254
E: landergott@czech.cz

Josef Štolba, MA
Specialista na granty a dotace
T: +420 234 668 568
E: stolba@czech.cz


 

ÚSEK KULTURNÍ DIPLOMACIE A CZECH CENTRES NETWORK

Mgr. Anna Hrabáčková
pověřená řízením úseku
T: +420 234 668 255
E: hrabackova@czech.cz

Oddělení kulturní diplomacie
E: program@czech.cz

Mgr. Anna Hrabáčková
pověřená řízením úseku
T: +420 234 668 255
E: hrabackova@czech.cz

Mgr. Lenka Lindaurová
Metodik výstav a agendy společenských věd, výtvarné umění
T: +420 234 668 247
E: lindaurova@czech.cz

Mgr. Eva Přibylová
Specialista filmové agendy
T: +420 234 668 239
E: pribylovae@czech.cz

Mgr. Sandra Karácsony
Specialista pro oblast designu a architektury
T: +420 234 668 328
E: karacsony@czech.cz


Oddělení Czech Centres Network
E: network@czech.cz

Naděžda Lhotská
poveřená vedením oddělení
Koordinátor CCN a specialista hudební agendy
T: +420 234 668 246
E: lhotska@czech.cz

Bc. Renata Talacková
Koordinátor CCN
T: +420 234 668 262
E: talackova@czech.cz

Mgr. Hana Pištorová
Koordinátor CCN
T: +420 234 668 213
E: pistorova@czech.cz

Jitka Zámorská
Koordinátor CCN
T: +420 234 668 257
E: zamorska@czech.cz

Ing. Kristina Prunerová
Koordinátorka pro zahraniční kurátorské cesty, rezidenční pobyty a EUNIC
T: +420 234 668 248
E: prunerova@czech.cz


 

ÚSEK STRATEGIE A MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

Bc. Petra Přibylová
pověřena řízením úseku
T: +420 234 668 241
E: pribylova@czech.cz

Marketingové oddělení
E: marketing@czech.cz

Bc. Petra Přibylová
vedoucí oddělení
T: +420 234 668 241
E: pribylova@czech.cz

Judita Matyášová, BcA
Specialista maketingu
T: +420 234 668 249
E: matyasova@czech.cz

Bc. Natálie Ondráčková
Specialista maketingu
T: +420 234 668 251
E: ondrackova@czech.cz


 

ÚSEK FINANČNÍ A INTERNÍ SPRÁVY

RNDR. Martin Slavík
ředitel úseku
T: +420 234 668 234
E: slavik@czech.cz


 

Kde nás najdete:

<

 


GALERIE ČESKÝCH CENTER

Rytířská 539/31
110 00 Praha 1
T: +420 234 668 501

Kontakty pro Galerii Českých center naleznete zde.


Naši partneři

 

 

 

 

Doporučujeme