Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

KONTAKTY

ČESKÁ CENTRA - Ústředí organizace

Václavské nám. 816/49
110 00 Praha 1
T: +420 234 668 211


GENERÁLNÍ ŘEDITEL

PhDr. Jan Závěšický

sekretariat@czech.cz
T: +420 234 668 211
F: +420 234 668 215

  


Kancelář generálního ředitele

Radka Haspeklová
T: +420 234 668 211

Oddělení lidských zdrojů 

JUDr. Jitka Stavinohová
T: +420 234 668 212

 

Jana Bojo
T: +420 234 668 218
Úsek kulturní diplomacie a Czech Centres Network
ředitelka, statutární zástupkyně GŘ

Mgr. Monika Koblerová 
T: +420 234 668 213

Oddělení Czech Centres Network


Kurátorské a novinářské cesty ze zahraničí, ceny ČC/rezidenční pobyty

Ing. Kamila Jančíková
T: +420 234 668 257


Mgr. Hana Pištorová
T: +420 234 668 213


Renata Talacková
T: +420 234 668 262

Oddělení kulturní diplomacie


Oddělení kulturní diplomacie - pověřena řízením

scénická umění, literatura, projekty z obou oborů a Česká centra Londýn, Madrid, New York, Stockholm

Mgr. Anna Hrabáčková
T: +420 234 668 255

Koordinátorka - hudba a Česká centra Kyjev, Moskva, Soul, Tokio, Varšava

Naděžda Lhotská
T: +420 234 668 246

Koordinátorka - film a Česká centra Budapešť, Bukurešť, Milán, Sofie a zastupitelské úřady

Mgr. Eva Přibylová
T: +420 234 668 239

Koordinátorka - architektura, design, výstavy v gesci ČC Bratislava

Mgr. Sandra Karácsony
T: +420 234 668 328

Koordinátorka - společenské vědy a Česká centra Haag, Paříž 

PhDr. Ljuba Svobodová
T: +420 234 668 247

Koordinátorka - výtvarné umění, fotografie a Česká centra Berlín, Brusel, Mnichov, Tel Aviv, Vídeň

Mgr. Veronika Řeháčková
T: +420 234 668 244

Koordinátor projektů pro oblast VaVaI 

Ing. Jan Špunda
T: +420 234 668 252
Úsek strategie a marketingové komunikace - ředitel

Ing. Jakub Hlaváček
T: +420 234 668 508

Tisková mluvčí Českých center


Mgr. Petra Jungwirthová, MBA
T: +420 234 668 237
M: +420 725 890 030

Marketingové oddělení - vedoucí

Bc. Petra Přibylová
T: +420 234 668 241


Mgr. Daniela Dvořáčková
T: +420 234 668 251

Mgr. Kateřina Jirková
T: +420 234 668 249

Bc. Klára Kobzová
T: +420 234 668 301

Koordinátorka jazykových kurzů

Mgr. Petra Landergott Kalvínská
T: +420 234 668 254 

 


 


Úsek finanční a interní správy - ředitelka

Mgr. Soňa Háječková
T: +420 234 668 234
Finanční oddělení - vedoucí

Bc. Petra Mrskošová
T: 420 234 668 221

Hlavní účetní

Ing. Niva Šetková
T: +420 234 668 226

Vedoucí oddělení interní správy

Ing. Ivana Hádková
T: +420 234 668 248

 


Naši partneři

 

 

 

Doporučujeme