Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

KONTAKTY

ČESKÁ CENTRA - Ústředí organizace

Václavské náměstí 816/49
110 00 Praha 1

T: +420 234 668 211


 

GENERÁLNÍ ŘEDITEL

PhDr. Ondřej Černý
sekretariat@czech.cz
T: +420 234 668 211

Mgr. Monika Koblerová

Statutární zástupce GŘ
EUNIC Focal Point
T: +420 234 668 253
E: koblerova@czech.czeunic@czech.cz

Ing. Ráchel Hengalová
Koordinátorka projektů „CIE“ a „House of Europe“

T: +420 234 668 244
M: +420 724 587 661
E: hengalova@czech.cz

Mgr. Ivana Černá
Administrátorka Shared Cities 
T: +420 234 668 256
E: cerna@czech.cz

 

Sekretariát generálního ředitele
Radka Haspeklová
vedoucí oddělení
T: +420 234 668 211
E: haspeklova@czech.cz

Tisková mluvčí Českých center
Mgr. Petra Jungwirthová, MBA
T: +420 234 668 237
M: +420 725 890 030
E: komunikace@czech.cz


Oddělení lidských zdrojů
Mgr. Simona Fediuková
vedoucí oddělení
T: +420 234 668 219
E: fediukova@czech.cz

 


 

Oddělení kulturní diplomacie
E: program@czech.cz

Mgr. Anna Hrabáčková
Vedoucí oddělení, specialistka scénického umění a literatury
T: +420 234 668 255
E: hrabackova@czech.cz

Bc. Radka Lím Labendz
Specialista filmové agendy
T: +420 234 668 239
E: labendz@czech.cz

Anna Puklová
Specialista filmové agendy
T: +420 234 668 239
E: puklova@czech.cz

Mgr. Sandra Karácsony
Specialista pro oblast designu a architektury
T: +420 234 668 328
E: karacsony@czech.cz

Mgr. Hana Pištorová
Specialista pro oblast společenských věd
T: +420 234 668 213
E: pistorova@czech.cz

Mgr. Martin Pechanec 
 Specialista pro oblast vědy, výzkumu a inovací 
T: +420 234 668 252
E: pechanec@czech.cz

 

Oddělení Czech Centres Network
E: network@czech.cz

Mgr. Jana Polívková Čepeláková
Vedoucí oddělení
Zahraniční kurátorské cesty, rezidenční pobyty a CzechPlatform
T: +420 234 668 248
E: polivkova@czech.cz

Naděžda Lhotská
Koordinátor CCN a specialista hudební agendy
T: +420 234 668 246
E: lhotska@czech.cz

Mgr. Barbora Lesáková
Koordinátor CCN
T: +420 234 668 262
E: lesakova@czech.cz

Jitka Zámorská
Koordinátor CCN
T: +420 234 668 257
E: zamorska@czech.cz

Mgr. Petra Landergott Kalvínská
Specialista pro jazykové kurzy
T: +420 234 668 254
E: landergott@czech.cz

Mgr. Tereza Puldová
Specialista pro jazykové kurzy
E: puldova@czech.cz


 

Oddělení marketingové komunikace a IT

Bc. Petra Přibylová
Vedoucí oddělení marketingové komunikace a IT
T: +420 234 668 241
E: pribylova@czech.cz

Marketing
E: marketing@czech.cz

Mgr. Anna Němcová
Specialista marketingu
T: +420 234 668 251
E: nemcova@czech.cz

Bc. Pavla Hradcová
Specialista marketingu
E: hradcova@czech.cz

PhDr. Adriana Krásová
Koordinátorka projektu Noc literatury
E: krasova@czech.cz

ICT
E: pocitace@czech.cz

Petr Hrdlička
IT Specialist

Zástupce vedoucí oddělení marketingové komunikace a IT
T: +420 234 668 261
E: hrdlicka@czech.cz

Petr Dočkal
IT Specialist
E: dockal@czech.cz

Martina Tučková
IT Specialist
E: tuckova@czech.cz


 

EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ

Ing. Jan Votava
finanční kontrolor
T: +420 234 668 259
E: votava@czech.cz


INTERNÍ ODDELĚNÍ

Petra Višňarová
vedoucí oddělení
E: visnarova@czech.cz

 


 

 

Kde nás najdete:

<

 


GALERIE ČESKÝCH CENTER

Rytířská 539/31
110 00 Praha 1
T: +420 234 668 501

Kontakty pro Galerii Českých center naleznete zde.


DOPORUČUJEME: