Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

KONTAKTY

ČESKÁ CENTRA - Ústředí organizace

Václavské náměstí 816/49
110 00 Praha 1

T: +420 234 668 211

 


 

GENERÁLNÍ ŘEDITEL

Mgr. Monika Koblerová
pověřená řízením

sekretariat@czech.cz
T: +420 234 668 211
F: +420 234 668 215

Kancelář generálního ředitele

Radka Haspeklová
vedoucí oddělení
T: +420 234 668 211

Oddělení lidských zdrojů 

JUDr. Jitka Stavinohová
vedoucí oddělení
T: +420 234 668 212

Jana Bojo
T: +420 234 668 218


 

ÚSEK ROZVOJE A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ

Mgr. Přemysl Pela, MA
ředitel úseku
T: +420 234 668 508

Ing. Jan Špunda
Specialista pro oblast vědy, výzkumu a inovací
T: +420 234 668 252

Ing. Kamil Pavelka
Specialista na granty a dotace
T: +420 234 668 256

Markéta Tintěrová
Specialista rozvoje obchodních vztahů
T: +420 234 668 266

Mgr. Petra Landergott Kalvínská
Specialista, jazykové kurzy
T: +420 234 668 254


 

ÚSEK KULTURNÍ DIPLOMACIE A CZECH CENTRES NETWORK

Mgr. Anna Hrabáčková
pověřená řízením úseku
T: +420 234 668 255

Oddělení kulturní diplomacie

Mgr. Anna Hrabáčková
pověřená vedením oddělení
T: +420 234 668 255

Lenka Lindaurová
Metodik výstav a agendy společenských věd
T: +420 234 668 247

Mgr. Eva Přibylová
Specialista filmové agendy
T: +420 234 668 239

Mgr. Sandra Karácsony
Specialista pro oblast designu a architektury
T: +420 234 668 328

Mgr. Veronika Řeháčková
Specialista pro výtvarné umění
T: +420 234 668 244

Oddělení Czech Centres Network

Naděžda Lhotská
poveřená vedením oddělení
Koordinátor CCN a specialista hudební agend
T: +420 234 668 246

Renata Talacková
Koordinátor CCN
T: +420 234 668 262

Mgr. Hana Pištorová
Koordinátor CCN
T: +420 234 668 213

Mgr. Jana Polívková
Koordinátorka pro zahraniční kurátorské cesty a rezidenční pobyty
T: +420 725 890 029


 

ÚSEK STRATEGIE A MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

Mgr. Přemysl Pela, MA
pověřen řízením úseku
T: +420 234 668 254 

Oddělení Public Relations

Mgr. Petra Jungwirthová, MBA
Tisková mluvčí Českých center
T: +420 234 668 237
M: +420 725 890 030

Marketingové oddělení

Bc. Petra Přibylová
vedoucí oddělení
T: +420 234 668 241

Mgr. Kateřina Jirková
Specialista maketingu (webové stránky, projekt CzechPlatform)
T: +420 234 668 249

Bc. Natálie Ondráčková
Specialista maketingu (sociální sítě)
T: +420 234 668 251


 

ÚSEK FINANČNÍ A INTERNÍ SPRÁVY

Ing. Jan Honek, MBA
pověřen řízením úseku
T: +420 234 668 259

Účetní oddělení

Ing. Niva Šetková
vedoucí oddělení
T: +420 234 668 226

Oddělení interní správy

Ing. Jan Honek, MBA
vedoucí oddělení
T: +420 234 668 259Naši partneři

 

 

 

 

Doporučujeme