Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

KONTAKTY

ČESKÁ CENTRA - Ústředí organizace

Václavské náměstí 816/49
110 00 Praha 1

T: +420 234 668 211


 

GENERÁLNÍ ŘEDITEL

PhDr. Ondřej Černý
sekretariat@czech.cz
T: +420 234 668 211

Sekretariát generálního ředitele
Radka Haspeklová
vedoucí oddělení
T: +420 234 668 211
E: haspeklova@czech.cz

Tisková mluvčí Českých center
Mgr. Petra Jungwirthová, MBA
T: +420 234 668 237
M: +420 725 890 030
E: komunikace@czech.cz


Hlavní analytik
Ing. Alena Anne-Marie Nedoma
T: +420 234 668 244
E: nedoma@czech.cz


Oddělení lidských zdrojů
Mgr. Simona Fediuková
vedoucí oddělení
T: +420 234 668 219
E: fediukova@czech.cz


 

ÚSEK KULTURNÍ DIPLOMACIE A CZECH CENTRES NETWORK

Mgr. Monika Koblerová
ředitelka úseku
T: +420 234 668 253
E: koblerova@czech.cz

Mgr. Přemysl Pela, MA
vedoucí projektu a projektového týmu Czech Innovation Expo
T: +420 234 668 508
E: pela@czech.cz

Mgr. Petra Landergott Kalvínská
Specialista pro jazykové kurzy
T: +420 234 668 254
E: landergott@czech.cz


Oddělení kulturní diplomacie
E: program@czech.cz

Mgr. Anna Hrabáčková
vedoucí oddělení
T: +420 234 668 255
E: hrabackova@czech.cz

Bc. Radka Lím Labendz
Specialista filmové agendy
T: +420 234 668 239
E: labendz@czech.cz

Anna Puklová
Specialista filmové agendy
T: +420 234 668 239
E: puklova@czech.cz

Mgr. Sandra Karácsony
Specialista pro oblast designu a architektury
T: +420 234 668 328
E: karacsony@czech.cz


Oddělení Czech Centres Network
E: network@czech.cz

Naděžda Lhotská
poveřená vedením oddělení
Koordinátor CCN a specialista hudební agendy
T: +420 234 668 246
E: lhotska@czech.cz

Mgr. Barbora Lesáková
Koordinátor CCN
T: +420 234 668 262
E: lesakova@czech.cz

Mgr. Hana Pištorová
Koordinátor CCN
T: +420 234 668 213
E: pistorova@czech.cz

Jitka Zámorská
Koordinátor CCN
T: +420 234 668 257
E: zamorska@czech.cz

Jana Polívková Čepeláková
Koordinátor pro zahraniční kurátorské cesty, rezidenční pobyty a CzechPlatform
T: +420 234 668 248
E: polivkova@czech.cz

 


 

ÚSEK STRATEGIE A MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

Bc. Petra Přibylová
ředitelka úseku
T: +420 234 668 241
E: pribylova@czech.cz

Marketingové oddělení
E: marketing@czech.cz

Mgr. Anna Němcová
Specialista marketingu
T: +420 234 668 251
E: nemcova@czech.cz

Mgr. Judita Matyášová, BcA
Specialista marketingu
E: matyasova@czech.cz

PhDr. Adriana Krásová
Koordinátorka projektu Noc literatury
E: krasova@czech.cz

ICT oddělení
E: pocitace@czech.cz

Petr Hrdlička
vedoucí oddělení
T: +420 234 668 261
E: hrdlicka@czech.cz

Galerie Českých center
E: galeriecc@czech.cz

Bc. Renata Talacková
vedoucí galerie
T: +420 234 668 301
E: talackova@czech.cz

 


 

ÚSEK FINANČNÍ A INTERNÍ SPRÁVY

RNDr. Martin Slavík
ředitel úseku
T: +420 234 668 234
E: slavik@czech.cz


 

Kde nás najdete:

<

 


GALERIE ČESKÝCH CENTER

Rytířská 539/31
110 00 Praha 1
T: +420 234 668 501

Kontakty pro Galerii Českých center naleznete zde.


Naši partneři

 

 

 

 

Doporučujeme