Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

KONTAKTY

ČESKÁ CENTRA - Ústředí organizace

Václavské náměstí 816/49
110 00 Praha 1

T: +420 234 668 211

 


 

GENERÁLNÍ ŘEDITEL

Mgr. Monika Koblerová
pověřená řízením

sekretariat@czech.cz
T: +420 234 668 211
F: +420 234 668 215

Kancelář generálního ředitele

Radka Haspeklová
vedoucí oddělení
T: +420 234 668 211

Tisková mluvčí Českých center
Mgr. Petra Jungwirthová, MBA
T: +420 234 668 237
M: +420 725 890 030

Oddělení lidských zdrojů 
JUDr. Jitka Stavinohová
vedoucí oddělení
T: +420 234 668 212

 


 

ÚSEK ROZVOJE A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ

Mgr. Přemysl Pela, MA
ředitel úseku
T: +420 234 668 508

Ing. Jan Špunda
Specialista pro oblast vědy, výzkumu a inovací
T: +420 234 668 252

Ing. Kamil Pavelka
Specialista na granty a dotace
T: +420 234 668 256

Markéta Tintěrová
Specialista rozvoje obchodních vztahů
T: +420 234 668 266

Mgr. Petra Landergott Kalvínská
Specialista pro jazykové kurzy
T: +420 234 668 254

Josef Štolba, MA
Specialista pro sport a regiony
T: +420 234 668 568


 

ÚSEK KULTURNÍ DIPLOMACIE A CZECH CENTRES NETWORK

Mgr. Anna Hrabáčková
pověřená řízením úseku
T: +420 234 668 255

Oddělení kulturní diplomacie

Mgr. Anna Hrabáčková
vedoucí oddělení
T: +420 234 668 255

Mgr. Lenka Lindaurová
Metodik výstav a agendy společenských věd
T: +420 234 668 247

Mgr. Eva Přibylová
Specialista filmové agendy
T: +420 234 668 239

Mgr. Sandra Karácsony
Specialista pro oblast designu a architektury
T: +420 234 668 328

Mgr. Veronika Řeháčková
Specialista pro výtvarné umění
T: +420 234 668 244

Oddělení Czech Centres Network

Naděžda Lhotská
poveřená vedením oddělení
Koordinátor CCN a specialista hudební agend
T: +420 234 668 246

Bc. Renata Talacková
Koordinátor CCN
T: +420 234 668 262

Mgr. Hana Pištorová
Koordinátor CCN
T: +420 234 668 213

Mgr. Jana Polívková
Koordinátorka pro zahraniční kurátorské cesty a rezidenční pobyty
T: +420 725 890 029


 

ÚSEK STRATEGIE A MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

Mgr. Přemysl Pela, MA
pověřen řízením úseku
T: +420 234 668 254 

Marketingové oddělení

Bc. Petra Přibylová
vedoucí oddělení
T: +420 234 668 241

Ing. Mgr. Kateřina Jirková
Specialista maketingu (webové stránky, projekt CzechPlatform)
T: +420 234 668 249

Bc. Natálie Ondráčková
Specialista maketingu (sociální sítě)
T: +420 234 668 251


 

ÚSEK FINANČNÍ A INTERNÍ SPRÁVY

RNDR. Martin Slavík
ředitel úseku
T: +420 234 668 234

 


 

Kde nás najdete:

 


 

GALERIE ČESKÝCH CENTER

Rytířská 539/31
110 00 Praha 1
T: +420 234 668 501

Kontakty pro Galerii Českých center naleznete zde.


Naši partneři

 

 

 

 

Doporučujeme