Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

KONTAKTY

ČESKÁ CENTRA - Ústředí organizace

Václavské nám. 816/49

110 00 Praha 1

T: +420 234 668 211

 

GENERÁLNÍ ŘEDITEL

Mgr. Monika Koblerová - pověřená řízením

sekretariat@czech.cz
T: +420 234 668 211
F: +420 234 668 215

 


 

Kancelář generálního ředitele

Radka Haspeklová

T: +420 234 668 211

Oddělení lidských zdrojů 

JUDr. Jitka Stavinohová
T: +420 234 668 212

 

Jana Bojo

T: +420 234 668 218


Úsek kulturní diplomacie a Czech Centres Network
ředitelka

Mgr. Monika Koblerová 

Oddělení Czech Centres Network


Poveřená řízením

Naděžda Lhotská

T: +420 234 668 246

Renata Talacková
T: +420 234 668 262

Mgr. Hana Pištorová
T: +420 234 668 213

Oddělení kulturní diplomacie

Pověřená řízením

Mgr. Anna Hrabáčková

T: +420 234 668 255


Mgr. Eva Přibylová

T: +420 234 668 239

 

Mgr. Sandra Karácsony
T: +420 234 668 328


Lenka Lindaurová

T: +420 234 668 247

 

Mgr. Veronika Řeháčková

T: +420 234 668 244

Koordinátor projektů pro oblast VaVaI 

Ing. Jan Špunda
T: +420 234 668 252

Koordinátorka jazykových kurzů

Mgr. Petra Landergott Kalvínská
T: +420 234 668 254 


Úsek strategie a marketingové komunikace - ředitel

Ing. Jakub Hlaváček
T: +420 234 668 508

Tisková mluvčí Českých center

Mgr. Petra Jungwirthová, MBA

T: +420 234 668 237

M: +420 725 890 030

Marketingové oddělení - vedoucí

Bc. Petra Přibylová

T: +420 234 668 241


Mgr. Daniela Dvořáčková
T: +420 234 668 251

Mgr. Kateřina Jirková
T: +420 234 668 249

Bc. Natálie Ondráčková

 

 


 

Úsek finanční a interní správy - ředitelka

Mgr. Soňa Háječková

T: +420 234 668 234

Finanční oddělení - vedoucí

Bc. Petra Mrskošová
T: 420 234 668 221

Hlavní účetní

Ing. Niva Šetková

T: +420 234 668 226

Vedoucí oddělení interní správy

 

 


Naši partneři

 

 

 

Doporučujeme