Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

AKTIVITY ČESKÝCH CENTER V ČR

Kurátorské a novinářské cesty do České republiky

Česká centra zprostředkovávají setkání zahraničních odborníků a novinářů s předními osobnostmi české scény průřezem všemi oblastmi umění, především pak v oblastech výtvarného umění, designu, filmu, divadla, literatury a hudby.

Programová strategie Českých center zahrnuje vedle řady dalších aktivit i zprostředkovávání kontaktů a propojování zahraničních odborníků, kurátorů s českou uměleckou scénou. Jedním z nástrojů k úspěšnému naplňování těchto cílů je pozvání a zajištění cesty těchto osobností do České republiky. V tomto ohledu Česká centra úzce spolupracují s renomovanými tuzemskými subjekty a institucemi (např. galeriemi, festivaly, přehlídkami). Nedílnou součást propojení tvoří komunikace s vybranými umělci, kritiky a teoretiky.

► Přehled kurátorských a novinářských cest 


Ceny Českých center

Jednu z hlavních priorit představuje podpora talentovaných mladých českých tvůrců napříč všemi kulturními oblastmi. Česká centra jsou partnery řady uměleckých soutěží. Jejich vítězové, mladí umělci, mohou získat rezidenční stáž v jednom z vybraných center rozsáhlé sítě. Propojení mladých talentů se zahraniční scénou a možnost prosadit se na zahraničním trhu tvoří nedílnou součást hodnoty, kterou partnerství Českých center představuje.► Přehled soutěží podporovaných Českými centry

 

Cena Česká kniha 2017, foto archiv Cena Česká kniha    

 Přehlídka diplomových prací ČKA, foto archiv ČKA

 

Hodnocení: 2.1 Hodnoceno: 10x Průměr: 2.1

Ohodnotit: 1 2 3 4 5
(5 = nejlepší, 1 = nejhorší)


Last Fata Morgana at International Fashion Showcase 2016