Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Ceny Českých center

Jednu z hlavních priorit představuje podpora talentovaných mladých českých tvůrců napříč všemi kulturními oblastmi. Česká centra jsou partnery řady uměleckých soutěží. Jejich vítězové, mladí umělci, mohou získat rezidenční stáž v jednom z vybraných center rozsáhlé sítě. Propojení mladých talentů se zahraniční scénou a možnost prosadit se na zahraničním trhu tvoří nedílnou součást hodnoty, kterou partnerství Českých center představuje.


Jsme partnery významných cen napříč všemi obory:

Architektura

Cena České komory Architektů: Přehlídka diplomových prací
Cena architekta Antonína Raymonda

Design
Národní cena za studentský design
Czech Grand Design: Objev roku
Mezinárodní bienále Brno

Hudba
Mezinárodní hudební soutěž Pražského jara: Cena Nejlepší český účastník
Nuberg: Cena pro hudebního skladatele

Literatura
Cena Česká kniha

Výtvarné umění
Cena Věry Jirousové
Cena Jindřicha Chalupeckého
Cena kritiky za mladou malbu

Věda
FameLab

Tanec
Česká taneční platforma: Tanečník/tanečnice roku

Společenské vědy
Člověk v tísni: Cena Gratias Tibi

 


Výherci partnerských soutěží 2016

8 oborů a 12 ocenění
12 rezidenčních pobytů vítězů partnerských soutěží
12 rezidenčních pobytů ve spolupráci s partnery

V roce 2016 jsme udělili ceny v těchto oblastech:

Výtvarné umění
Martin Lukáč: Cena kritiky za mladou malbu
Tereza Hrušková: Cena pro začínající kritiky / Cena Věry Jirousové
Anna Hulačová: Divácká cena Českých center / Cena Jindřicha Chalupeckého

Design
Markéta Držmíšková, Petr Hák: Objev roku / Czech Grand Design
Michal Landa, Jan Brož: Mezinárodní bienále grafického designu
Pavel Coufalík: Národní cena za studentský design

Scénická umění
Jaro Ondruš: Tanečník roku / Česká taneční platforma

Hudba
Marek Kozák: Cena pro nejlepšího českého účastníka Pražského jara

Literatura
Markéta Baňková: Cena Česká kniha

Společenské vědy
Pavla Hudcová: Gratias Tibi / Člověk v tísni

Věda
Julie Nováková: Cena Českých center za rozvoj mezinárodní vědecké spolupráce / FameLab

Architektura
Tereza Šváchová: Přehlídka diplomových prací ČKA

Oceněným zajišťujeme rezidenční stáže na vybraném ČC ve světě. Příslušné centrum zajistí také propojení s místní uměleckou scénou a odborný networking.

 


Archiv výherců cen Českých center.


Výherci v roce 2016

Martin Lukáč: Cena kritiky pro mladou malbu

Markéta Držmíšková, Petr Hák: Czech Grand Design / Objev roku

Jaro Ondruš: Česká taneční platforma / Tanečník roku

Marek Kozák: Pražské jaro / Nejlepší český účastník

Markéta Baňková: Cena Česká kniha

Michal Landa, Jan Brož: Mezinárodní bienále grafického designu

Pavla Hudcová: Člověk v tísni/ Gratias Tibi

Julie Nováková: FameLabe

Tereza Hrušková: Cena Věry Jirousové/ Kritika umění do 28 let

Tereza Šváchová: Přehlídka diplomových prací České komory architektů

Anna Hulačová: Cena Jindřicha Chalupeckého/ Cena Českých center

Pavel Coufalík: Národní cena za studentský design 2016

 


Národní cena za studentský design 2016

© Tomáš Bican


Ceny Czech Grand Design 2016

©Herminapress