Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Ceny Českých center

Jednu z hlavních priorit představuje podpora talentovaných mladých českých tvůrců napříč všemi kulturními oblastmi. Česká centra jsou partnery řady uměleckých soutěží. Jejich vítězové, mladí umělci, mohou získat rezidenční stáž v jednom z vybraných center rozsáhlé sítě. Propojení mladých talentů se zahraniční scénou a možnost prosadit se na zahraničním trhu tvoří nedílnou součást hodnoty, kterou partnerství Českých center představuje.

Jsme partnery významných cen napříč všemi obory:

Architektura

Cena České komory Architektů: Přehlídka diplomových prací
Cena architekta Antonína Raymonda

Design
Národní cena za studentský design
Czech Grand Design: Objev roku
Mezinárodní bienále Brno

Hudba
Mezinárodní hudební soutěž Pražského jara: Cena Nejlepší český účastník

Literatura
Cena Česká kniha
Magnesia Litera

Výtvarné umění
Cena Věry Jirousové
Cena Jindřicha Chalupeckého
Cena kritiky za mladou malbu

Věda
FameLab
► Jak to vidíš? - Perspektiva #ČeskýNápad“

Tanec
Česká taneční platforma: Tanečník/tanečnice roku

Společenské vědy
Člověk v tísni: Cena Gratias Tibi

 

Závěrečná zpráva 2017


Výherci partnerských soutěží 2017

8 oborů a 12 ocenění
12 rezidenčních pobytů vítězů partnerských soutěží

V roce 2017 jsme udělili ceny v těchto oblastech:

Výtvarné umění
► Tomáš Predka: Cena kritiky za mladou malbu
► Tomáš Pospiszyl: Cena Věry Jirousové / Cena pro začínající kritiky
► Richard Loskot: Cena Jindřicha Chalupeckého / Cena Českých center

Design
► Eduard Hermann: Objev roku / Czech Grand Design
► Jan Forgáč: Národní cena za studentský design

Scénická umění
► Helena Arenbergerová: Tanečnice roku / Česká taneční platforma

Hudba
► Olga Šroubková: Cena pro nejlepšího českého účastníka Pražského jara

Literatura
► Jiří Hájíček: Cena Česká kniha

Společenské vědy
► Středoškolská unie: Gratias Tibi / Člověk v tísni

Věda
► Martin Janda: Cena Českých center za rozvoj mezinárodní vědecké spolupráce / FameLab
Markéta Gebrian: Český nápad

Architektura
► Elena Fialková: Přehlídka diplomových prací ČKA

Oceněným zajišťujeme rezidenční stáže na vybraném ČC ve světě. Příslušné centrum zajistí také propojení s místní uměleckou scénou a odborný networking.

 


Archiv výherců cen Českých center.


Výherci v roce 2017

Tomáš Predka: Cena kritiky za mladou malbu
Eduard Hermann: Czech Grand Design / Objev roku 2016
Helena Arenbergerová: Česká taneční platforma / Tanečnice roku
Olga Šroubková: Cena pro nejlepšího českého účastníka Pražského jara
Jiří Hájíček: Cena Česká kniha
Středoškolská unie: Člověk v tísni / Gratias Tibi
Martin Janda: Cena Českých center za rozvoj mezinárodní vědecké spolupráce (pro účastníka soutěže FameLab)
Elena Fialková: Přehlídka diplomových prací České komory architektů
Tomáš Pospiszyl: Cena Věry Jirousové / Cena pro začínající kritiky
Richard Loskot: Cena Jindřicha Chalupeckého / Cena Českých center
Markéta Gebrian: Český nápad
Jan Forgáč: Národní cena za studentský design

 


Cena Česká kniha 2017 - Jiří Hajíček

Foto archiv Cena Česká kniha

 


Soutěž diplomových prací ČKA - Elena Fialková

Foto archiv ČKA