Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Ceny Českých center

Jednu z hlavních priorit představuje podpora talentovaných mladých českých tvůrců napříč všemi kulturními oblastmi. Česká centra jsou partnery řady uměleckých soutěží. Jejich vítězové, mladí umělci, mohou získat rezidenční stáž v jednom z vybraných center rozsáhlé sítě. Propojení mladých talentů se zahraniční scénou a možnost prosadit se na zahraničním trhu tvoří nedílnou součást hodnoty, kterou partnerství Českých center představuje.


Jsme partnery významných cen napříč všemi obory:

Architektura

Cena České komory Architektů: Přehlídky diplomových prací
Cena architekta Antonína Raymonda

Design

Národní cena za studentský design
Czech Grand Design: Objev roku
Mezinárodní bienále Brno

Hudba

Mezinárodní hudební soutěž Pražského jara: Cena Nejlepší český účastník
Nuberg: Cena pro hudebního skladatele

Literatura

Cena Česká kniha

Výtvarné umění

Cena Věry Jirousové
Cena Jindřicha Chalupeckého
Cena kritiky za mladou malbu

Věda

FameLab

Tanec

Česká taneční platforma: Tanečník/tanečnice roku 

 
Výherci partnerských soutěží v roce 2015

Eva Škrovinová: Cena kritiky pro mladou malbu
Markéta Kratochvílová, Tadeáš Podracký: Czech Grand Design / Objev roku
Jakub Rataj: Nuberg
Martina Hajdyla Lacová: Česká taneční platforma / Tanečnice roku
Anna Paulová: Pražské jaro / Nejlepší český účastník
Matěj Hořava: Cena Česká kniha
Vojtěch Sysel: FameLabe
Klára Peloušková: Cena Věry Jirousové/ Kritika umění do 28 let
František Vorel: Přehlídka diplomových prací
Lukáš Karbus: Cena Jindřicha Chalupeckého/ Cena Českých center
Tomáš Rejmon: Národní cena za studentský design 2015


Tomáš Rejmon obdržel rezidenční pobyt Českých center za vítězství v soutěži Národní cena za studentský design 2015.

(Photo: Tomáš Bican)

Ceny Czech Grand Design - titul Objev roku získali Tadeáš Podracký a Markétá Kratochvílová, diplomanti UMPRUM v Praze.

(Photo Gallery: Jiří Herman)