Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Ceny Českých center

Jednu z hlavních priorit představuje podpora talentovaných mladých českých tvůrců napříč všemi kulturními oblastmi. Česká centra jsou partnery řady uměleckých soutěží. Jejich vítězové, mladí umělci, mohou získat rezidenční stáž v jednom z vybraných center rozsáhlé sítě. Propojení mladých talentů se zahraniční scénou a možnost prosadit se na zahraničním trhu tvoří nedílnou součást hodnoty, kterou partnerství Českých center představuje.

Jsme partnery významných cen napříč všemi obory:

Architektura

Cena České komory Architektů: Přehlídka diplomových prací
Cena architekta Antonína Raymonda

Design
Národní cena za studentský design
Czech Grand Design: Objev roku
Mezinárodní bienále Brno

Hudba
Mezinárodní hudební soutěž Pražského jara: Cena Nejlepší český účastník

Literatura
Magnesia Litera

Výtvarné umění
Cena Věry Jirousové
Cena Jindřicha Chalupeckého
Cena kritiky za mladou malbu

Věda
FameLab

Tanec
Česká taneční platforma

 

Závěrečná zpráva 2018


Výherci partnerských soutěží 2018

10 oborů a 12 ocenění
12 rezidenčních pobytů vítězů partnerských soutěží

V roce 2018 jsme udělili ceny v těchto oblastech:

Výtvarné umění
► Filip Dvořák: Cena kritiky za mladou malbu
► Alžběta Bačíková: Cena Jindřicha Chalupeckého / Cena Českých center

Design
► Geometr - Linda Kaplanová a Klára Spišková: Objev roku / Czech Grand Design
► Markéta Oličová: Národní cena za studentský design
► Petra Dočekalová: Mezinárodní bienále grafického designu

Scénická umění
► Cécile Da Costa: Tanečnice roku / Česká taneční platforma

Hudba
► Václav Petr: Cena pro nejlepšího českého účastníka Pražského jara

Literatura
► Alena Mornštajnová: Cena Česká kniha

Společenské vědy

► Projekt Srdcem, ne očima: Gratias Tibi / Člověk v tísni

Věda
► Martin Balouch: Cena Českých center za rozvoj mezinárodní vědecké spolupráce / FameLab

Architektura
► Michaela Říhová: Přehlídka diplomových prací ČKA

Oceněným zajišťujeme rezidenční stáže na vybraném ČC ve světě. Příslušné centrum zajistí také propojení s místní uměleckou scénou a odborný networking.


Archiv výherců cen Českých center.


Výherci v roce 2018

Filip Dvořák: Cena kritiky za mladou malbu
Alžběta Bačíková: Cena Jindřicha Chalupeckého / Cena Českých center
Geometr - Linda Kaplanová a Klára Spišková: Objev roku / Czech Grand Design
Markéta Oličová: Národní cena za studentský design
Petra Dočekalová: Mezinárodní bienále grafického designu
Cécile Da Costa: Tanečnice roku / Česká taneční platforma
Václav Petr: Cena pro nejlepšího českého účastníka Pražského jara
Alena Mornštajnová: Cena Česká kniha
Projekt Srdcem, ne očima: Gratias Tibi / Člověk v tísni
Martin Balouch: Cena Českých center za rozvoj mezinárodní vědecké spolupráce / FameLab
Michaela Říhová: Přehlídka diplomových prací ČKA

 

 


Václav Petr: Cena pro nejlepšího českého účastníka Pražského jara

 

Foto archiv ČC

 

Markéta Oličová: Národní cena za studentský design

Foto archiv DesignCabinet