Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Kurátorské cesty 2020

Česká centra zprostředkovávají setkání zahraničních odborníků s předními osobnostmi české scény průřezem všemi oblastmi umění, především pak v oblastech výtvarného umění, designu, filmu, divadla, literatury a hudby.
Programová strategie Českých center zahrnuje vedle řady dalších aktivit i zprostředkovávání kontaktů a propojování zahraničních odborníků, kurátorů s českou uměleckou scénou.
Jedním z nástrojů k úspěšnému naplňování těchto cílů je pozvání a zajištění cesty těchto osobností do České republiky. V tomto ohledu Česká centra úzce spolupracují s renomovanými tuzemskými subjekty a institucemi (např. galeriemi, festivaly, přehlídkami). Nedílnou součást propojení tvoří komunikace s vybranými umělci, kritiky a teoretiky.

Hlavní cíle:

  • organizace výzkumných a rezidenčních pobytů pro zahraniční kurátory v ČR
  • zprostředkování kontaktů a informací; propojování názorových spekter
  • podpora mezinárodní mobility a názorové výměny v oblasti současného umění
  • propojování lokálních uměleckých scén a šíření povědomí o českém uměleckém prostředí a jeho reprezentantech v zahraničí

Podporou kurátorských cest se snažíme o integraci českého současného umění do celosvětového dění. Díky následným mediálním ohlasům v zahraničních médiích dochází k šíření povědomí o současné tváři naší země a kultury.

Zveme novináře z celého světa na významné tuzemské přehlídky kulturních a kreativních průmyslů, aby měli možnost seznámit se s českou kulturní scénou přímo v ČR.

Spolupracujeme při organizaci cest s domácími i zahraničními institucemi, galeriemi, festivaly, přehlídkami a jednotlivými umělci, kritiky a teoretiky.

Spolupracujeme s festivaly:

reSITE 
Designblok 
Mercedes Benz Prague Fashion Week 
Anifilm
Karlovy Vary International Film Festival 
Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava 
Pražské jaro 
NODO-Dny nové opery Ostrava 
CrossRoads Colours of Ostrava 
Janáček Brno 
Svět knihy 
Tabook 
Malá inventura 
Česká taneční platforma 
Pořádáme individální kurátorské cesty v jednotlivých oborech 

 

Archiv:

Kurátorské a novinářské cesty 2017

Kurátorské a novinářské cesty 2016

Kurátorské a novinářské cesty 2015

Kurátorské cesty 2013

Novinářské cesty 2013 (pdf)

Kurátorské cesty 2012

 


Kurátorské a novinářské cesty

 

Setkání Zhang Lin, Anne Vanlatum s Maximem Velčovským na IGS v Ajeto Glass (© foto ČC) 

 

Mezinárodní sklářské sympozium 2018 (© foto ČC Jana Polívková) 

 

Michael Royce a Hynek Alt v Drdova Gallery (© foto ČC Jana Polívková)