Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Kurátorské cesty 2020

Přivážíme do České republiky odborníky ze zahraničí za účelem aktivního networkingu a přímého kontaktu s českou uměleckou scénou. Spolupracujeme s festivaly, přehlídkami a institucemi v ČR na zvaní zahraničních hostů. Organizujeme individuální kurátorské cesty, program šitý na míru připravujeme ve spolupráci s oborníky na českou scénu v daném oboru.  Tyto aktivity podporují českou účast na prestižních zahraničních přehlídkách a v institucích, s kterými Česká centra spolupracují.

Hlavní cíle:

  • organizace výzkumných a rezidenčních pobytů pro zahraniční kurátory v ČR
  • zprostředkování kontaktů a informací; propojování názorových spekter
  • podpora mezinárodní mobility a názorové výměny v oblasti současného umění
  • propojování lokálních uměleckých scén a šíření povědomí o českém uměleckém prostředí a jeho reprezentantech v zahraničí

Podporou kurátorských cest se snažíme o integraci českého současného umění do celosvětového dění. Díky následným mediálním ohlasům v zahraničních médiích dochází k šíření povědomí o současné tváři naší země a kultury.

Zveme novináře z celého světa na významné tuzemské přehlídky kulturních a kreativních průmyslů, aby měli možnost seznámit se s českou kulturní scénou přímo v ČR.

Spolupracujeme při organizaci cest s domácími i zahraničními institucemi, galeriemi, festivaly, přehlídkami a jednotlivými umělci, kritiky a teoretiky.

Spolupracujeme s festivaly:

Anifilm
CrossRoads Colours of Ostrava 
Česká taneční platforma 
Designblok 
Festival Fotograf
Janáček Brno 
Jeden svět
Karlovy Vary International Film Festival 
Lunchmeat festival
Malá inventura
Mercedes Benz Prague Fashion Week 
Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava 
Mouvo
NODO-Dny nové opery Ostrava
Nouvelle Prague
Pražské jaro 
reSITE 
Svět knihy 
Tabook 
 Zlín film festival

Pořádáme individální kurátorské cesty v jednotlivých oborech 

 

Archiv:

Kurátorské a novinářské cesty 2018

Kurátorské a novinářské cesty 2017

Kurátorské a novinářské cesty 2016

Kurátorské a novinářské cesty 2015

Kurátorské cesty 2013

Novinářské cesty 2013 (pdf)

Kurátorské cesty 2012

 


Kurátorské a novinářské cesty

Federica Fragapan, MOUVO (© foto MOUVO

 


španělští kurátoři v DOXu (© foto ČC Jana Polívková)

 


Ian Anderson, MOUVO (© foto MOUVO