Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Výzvy pro umělce

Výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti performance

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Českým centrem v Bukurešti vypisují výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti performance v období během dubna, května nebo července a srpna 2017 (max. doba trvání rezidence je 30 dní) v Bukurešti.

O rezidenční pobyt mohou také zažádat umělci, kteří intregrují do svého projevu výtvarné umění nebo veřejný prostor. Žadatelé musí mít české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Účastníkovi budou hrazeny cestovní náklady, pobyt a příspěvek na rezidenci ve výši 1000 EUR.

 

Uzávěrka přihlášek je 19. března 2017.

Podrobné informace o podmínkách podání žádosti najdete na webu Českého centra Bukurešť.