Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Výzvy pro umělce

Přihlaste svůj film na EX ORIENTE FILM workshop

Pracujete na celovečerním autorském dokumentárním projektu, který se tematicky týká střední a východní Evropy a je ve stádiu vývoje nebo rané fáze produkce?

Pomůžeme vám

→ s vývojem námětu, příběhu a vizuálního stylu vašeho projektu

→ vytvořit produkční, finanční a distribuční plán

→ najít vhodné mezinárodní partnery

→ propagovat váš film – pitching fórum, networking, marketing

→ objevovat alternativní platformy a strategie financování

 

3 různá místa & 3 týdenní workshopy & 3 oblasti zájmu

1. workshop v chorvatském Splitu: 6. června – 1. července 2017 „Focus and Inspiration“

2. workshop v Jihlavě: 23. – 28. října 2017 „Story Packaging“

3. workshop v Praze: březen 2018 „Market Opens“

 

Přihlaste se do 4. května 2017.

 

Účastníci: workshop je otevřen pro 12 dokumentárních projektů reprezentovaných režisérem a producentem především ze střední a východní Evropy (včetně přistupujících a kandidátských zemí EU, post-sovětských států a Ruska) a / nebo pro autorské dokumentární projekty zabývající se příběhy ze střední a východní Evropy.

 

Účastnický poplatek: 1 800 € za vybraný projekt (zahrnuje ubytování, malé občerstvení a obědy během všech tří workshopů pro 2 osoby).

Stipendium: vybraní účastníci mohou žádat o stipendium, které může částečně pokrýt účastnický poplatek spojený s workshopem. Žadatelé musí prokázat, že neexistuje žádná možnost čerpání stipendií v jejich zemi.

Více informací najdete zde: https://www.dokweb.net/aktivity/ex-oriente-film/2017/podrobnosti-rocniku

 

Kontakty:

Kristýna Balabán, vedoucí programu Ex Oriente Film / email: kbalaban@dokweb.net

Tereza Ritterová, koordinátorka Ex Oriente Film / email: tereza@dokweb.net

www.dokweb.net

 

--------------------------------

EX ORIENTE FILM workshop

If you are working on:

-    feature length creative documentary project

-    thematically bound to Central and Eastern Europe

-    that is in development or early production stage

 

We focus on helping you to:

→ Develop the subject, narrative and the visual style of your project

→ Create a production, financing and distribution plan

→ Find international partners

→ Promote your film through pitching, networking, marketing

→ Explore alternative platforms and funding strategies

 

3 different locations & 3 one-week workshops & 3 areas of focus

1st Session: Split, Croatia – 27th June – 1st July 2017: „Focus and Inspiration“

2nd Session: Jihlava, Czech Republic – 23rd - 28th October 2017: „Story Packaging“

3rd Session: Prague, Czech Republic – March 2018: „Market Opens“

 

Apply by May 4th 2017

 

Participants: The workshop is open for 12 documentary projects represented by director-producer teams primarily from Central and Eastern Europe (incl. EU acceding and candidate countries, Post-Soviet states and Russia) and/ or for creative documentary projects dealing with stories from Central and Eastern Europe.

http://forms.dokweb.net/exor/

 

Participation fee: 1,800€ per selected project (includes accommodation, coffee breaks and lunches during all the three workshop sessions for 2 pers.).

Scholarship: Selected participants may apply for a scholarship to cover part of the participation fee associated with the workshop. Applicants must prove that there is no access to scholarships in their own country.

Practical requirements: Directors and producers can only participate with their own creative documentary projects. It is required that ALL workshop sessions be attended by both the director and the producer. Participants must be proficient in English.

You can find out more here: https://www.dokweb.net/activities/ex-oriente-film/2017/2017-edition-details

 

Contacts:

Kristýna Balabán, Ex Oriente Film Manager/ email: kbalaban@dokweb.net

Tereza Ritterová, Ex Oriente Film Coordinator / email: tereza@dokweb.net

www.dokweb.net