Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Výzvy pro umělce

Výzva pro umělce a kurátory: Rezidence v LUXu Londýn

Britská organizace LUX, ve spolupráci s Institutem umění a Českým centrem Londýn, nabízí plně financovanou rezidenci v Londýně pro umělce či kurátora působícího v České republice a zabývajícího se prací s videem/filmem.

Rezidence v LUXu zahrnuje stipendium, ubytování, pracovní zázemí v londýnské budově LUXu a přístup do archivu LUXu za účelem výzkumu. 

LUX je mezinárodní kulturní agentura sídlící v Londýně a Glasgow, která podporuje a šíří uměleckou činnost související s filmem a videem. LUX disponuje jedinou obsáhlou uměleckou sbírkou filmu a videa v Británii a je také největším distributorem tohoto díla v Evropě. Vybaven cennou domácí i mezinárodní expertízou a bohatou sítí spolupracovníků, LUX dále organizuje výstavy, projekce a přednášky v Londýně i jinde v Británii.

Umělci či kurátorovi bude po celou dobu rezidence k dispozici kurátorská, profesionální a logistická podpora týmů LUXu v Londýně a Glasgow. Rezident bude mít přístup k jedinečné mezinárodní sbírce filmů LUXu a bude mít možnost zblízka sledovat způsob práce této organizace a těžit z široké sítě jejích kontaktů mezi britskými profesionály.

Hlavním působištěm rezidenta bude budova LUXu ve Waterlow Park v severním Londýně. Rezident bude mít také příležitost navštívit a pracovat ve skotské pobočce LUXu, která sídlí v budově Centra současného umění v Glasgow. LUX a České centrum Londýn budou během trvání rezidence spolupracovat s umělcem na přípravě akcí pro veřejnost, navazujících na výzkum či tvorbou vznikající během rezidence. Tyto akce mají za účel představit rezidentovu práci v Londýně a v Glasgow a nabídnout příležitost ke spolupráci s dalšími umělci a britskou veřejností. Program může zahrnovat promítání, besedy, workshopy či performance.

Termín pro podání žádostí je 7. června 2017
Vítěz bude vybrán do 22. června 2017

V případě zájmu prosím vyplňte internetový formulář zde

Co můžete očekávat

Rezidence potrvá dva měsíce přibližně od poloviny září do poloviny listopadu 2017. 
Přesný termín lze přizpůsobit potřebám rezidenta.

Rezidence bude zahrnovat následující:

 • ubytování v Londýně
 • měsíční stipendium ve výši 1200 liber (před srážkami daní a sociálního pojištění)
 • vlastní pracovní místo v LUXu a přístup k vybavení a sbírkám
 • profesionální, praktickou a kurátorskou podporu zaměstnanců LUXu
 • finanční příspěvek a prostor k realizaci veřejné akce

Požadavky

Žadatel musí:

 • působit v České republice
 • mít minimálně pět let zkušeností v oboru
 • pracovat s videem či filmem
 • mít zájem spolupracovat na akcích pořádaných v rámci veřejného programu LUXu
 • hovořit plynně anglicky
 • být ochotný realizovat alespoň jednu veřejnou akci