Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Výzvy pro umělce

Výzva: Praha město literatury

Projekt Praha město literatury nabízí rezidenční pobyty pro zahraniční spisovatele a překladatele. Termín uzávěrky přihlášek je 31. 8. 2017.

Praha město literatury poskytuje každoročně rezidenční pobyty 6 zahraničním autorům nebo překladatelům. Rezidenční pobyty trvají dva měsíce a autoři mají zajištěno ubytování, hrazeny náklady na cestu a stipendium.

Přihlášky na rezidenční pobyty v roce 2018 posílejte na adresu viktor.svoboda­@mlp.cz do 31. srpna 2017.

Přihlášku si můžete stáhnout zde.

Podrobné informace o rezidenčních pobytech zde.

Projekt Praha UNESCO město literatury vás zve na zasílání přihlášek na literární rezidenční pobyty zejména pro spisovatele a překladatele. Každý rok tento projekt podpoří 6 zahraničních umělců.

Termín přihlášek: 31. 8. 2017