Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Výzvy pro umělce

Krátkodobá mobilita IDU (Institut umění – Divadelní ústav)

Institut umění – Divadelní ústav vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění. Termín uzávěrky přihlášek je 11. 9. 2017.

Institut umění – Divadelní ústav vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění. Podpora zahraničních kontaktů je zaměřena na vysílání jednotlivců do zahraničí jako účastníků odborných konferencí, seminářů, workshopů, zasedání mezinárodních networků, pozorovatelů na festivalech, přehlídkách, výstavách, veletrzích a dalších odborných akcích. Podpora bude udělena formou příspěvku na cestu a pobyt a bude vyplacena ex post.

Termín uzávěrky pro příjem přihlášek do 2. kola je 11. 9. 2017.


Základní podmínky pro podávání žádostí:

 • Pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR.
 • Zahraniční cesta musí mít charakter účasti na prestižní akci v zahraničí za účelem navazování kontaktů (networking).
 • Cesta musí mít nekomerční charakter.
 • Cesta se musí týkat výše uvedených oborů: scénická umění (včetně divadla, tance, nového cirkusu), hudba, literatura, výtvarné umění (včetně architektury a designu).
 • Účastník akce pořádané v zahraničí některou mezinárodní nevládní organizací přiloží doporučující stanovisko příslušného českého střediska (komitétu) této organizace.
 • Zahraniční cesta nemůže mít charakter stáže, studijního či rezidenčního pobytu.
 • Zahraniční cesta musí být po všech stránkách (tj. včetně ekonomické) realizována a účetně ukončena v jednom kalendářním roce, tj. v roce 2017.

 

Žadatel musí doložit:

 1. CV a doložit své zkušenosti a znalost oboru formou popisu svých aktivit  
 2. motivační dopis
 3. doporučení zastřešujícího oborového profesního sdružení, českého střediska mezinárodní nevládní organizace, státní instituce či stanoviskem jiné odborné organizace nebo uznávané nezávislé osobnosti
 4. specifikace akce, další dokumenty dokládající význam akce (pozvání, propagační materiály apod.)
 5. doklad o aktuálním bankovním spojení
 6. kopie dokladu o trvalém, nebo přechodném bydlišti v ČR (platí pouze pro cizí státní příslušníky)

 

Bližší informace naleznete na adrese http://www.idu.cz/cs/kratkodoba-mobilita.