Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Výzvy pro umělce

Umělecká a kurátorská rezidence v Bluecoat v Liverpoolu

NABÍDKA PRO UMĚLCE, KURÁTORY A SPISOVATELE Z ČESKÉ REPUBLIKY *** Za podpory Českého centra v Londýně a Divadelního ústavu Institutu umění *** Nabízíme plně financovanou rezidenci v uměleckém centru Bluecoat v Liverpoolu od 30. září do 30. října 2018 pro umělce, kurátora nebo teoretiky se sídlem v České republice. Rezidence představuje příležitost pro profesní rozvoj, uměleckou výměnu a experimentování.

Termín rezidence: 30. září – 30. října 2018
Termín pro zaslání přihlášek: 1. srpna 2018
Czech Centre Londonodkaz na i
nformace o rezidenci


REZIDENCE ZAHRNUJE:

 • Studio v prostorách Bluecoat v centru Liverpoolu

 • Možnost výstavy ve formátu otevřeného studia nebo jiné formy veřejné akce (performance, přednáška) v Bluecoat

 • Soukromé ubytování v centru Liverpoolu

 • Zpáteční letenku Economy třídou z bydliště umělce do Liverpoolu

 • Podporu a asistenci od týmu Bluecoat (kurátora Bluecoat  Adama Smythe a vedoucí programu Marie-Anne McQuay)

 • Příležitosti k setkávání se s umělci, kurátory, akademiky, spisovateli, hudebníky a performery na Severozápadě Velké Británie

 • Diety ve výši 25 GBP na den

 • Rozpočet na výzkum 650 GBP (musí souviset s veřejnou prezentací

 
POŽADAVKY

Pozici nabízíme umělcům a kurátorům současného výtvarného umění a teoretikům, jejichž práce se současného výtvarného umění týká. Přihlášky mohou podávat umělci, teoretici a kurátoři v jakékoli fázi kariéry. Uchazeči by měli vzít v potaz, že rezidence je zaměřená na výzkum a rozvoj; pozice dává možnost prohloubit své stávající umělecké dovednosti, posunout kreativní činnost novým směrem a vytvořit si kontakty z oboru v Liverpoolu. S ohledem na výše zmíněné by uchazeči měli předložit návrh projektu, který demonstruje jejich specifické umělecké či výzkumné zájmy a záměry pro rezidenci v Bluecoat.

Zájemci o místo by měli mít alespoň mírně pokročilý stupeň mluvené angličtiny a nemělo by jim činit potíže zapojit se do hovoru a diskutovat o umění v anglickém jazyce.

 

Tato nabídka platí pouze pro kurátory a umělce sídlící v České republice.


O BLUECOAT

Bluecoat je liverpoolské centrum současného umění. Podporuje a prezentuje výtvarné umění, hudbu, tanec, živé umění a literaturu, ale i postupy stojící na pomezí těchto kategorií.

V uplynulých letech se v programu galerie Bluecoat představilo několik předních anglických a mezinárodních umělců. Významné samostatné expozice zde vytvořili například William Kentridge, Niamh O’Malley a Keith Piper. Galerie také spolupracovala na rozsáhlé putovní výstavě s umělci/kurátory jako je Mark Leckey nebo se zúčastnila projektu Bloomberg New Contemporaries podporujícím začínající umělce. Dále také vystavila solové projekty Melissy Gordon a Adhama Faramawye. Současně se Bluecoat snaží zapojit i obecenstvo ze sociálně slabších komunit, od lidí trpících stařeckou demencí po rodiny ze znevýhodněných pozic. S pomocí umělců, kteří jsou pro program klíčoví, poté galerie výsledky prezentuje na příležitostných výstavách probíhajících paralelně se standardním programem.

Bluecoat je domovem kreativní komunity umělců, tanečníků, kurátorů, spisovatelů a hudebníků; stálých i kočovných umělců. Také poskytuje přístup k technice Screen Printing a do studií Intaglio.


Pro další informace navštivte:
Webovou stránku: http://www.thebluecoat.org.uk/
Twitter: @theBluecoat 
Instagram: @the_bluecoat


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Umělci budou vybráni na základě řádně vyplněné přihlášky. Rozhodnutí provede výběrová komise, ve které zasedne: Adam Smythe (kurátor, Bluecoat), Marie-Anne McQuay (Vedoucí programu, Bluecoat), Markéta Černá (manažerka rezidencí,  Arts and Theatre Institute) a Tereza Porybná (ředitelka, Czech Centre London).  Vybraný umělec obdrží oznámení do 10. srpna 2018.


PŘIHLÁŠKY

Akceptujeme pouze přihlášky v digitální podobě. Upozorňujeme, že maximální datový objem je 10MB na každý nám zaslaný email.

K přihlášení využijte přiložený formulář, který uložte ve formátu PDF. Každá přihláška by také měla obsahovat následující materiály ve formě JEDNOHO samostatného PDF: 

 

 1. Životopis popisující nedávné sólové i skupinové výstavy, workshopy a rezidence

 2. Jakoukoliv relevantní dokumentaci (např. články, pojednání o práci, výstavách, publikacích atd.)

 3. Obrazový materiál – nahrajte prosím maximálně 10 fotografií vaší nedávné práce v dobré kvalitě. Ke každému obrázku přiřaďte název a krátký popisek.

 4. Videa/filmy – doporučujeme zaslat odkaz na vlastní webové stránky nebo portál Vimeo, Youtube apod. Prosíme, nezasílejte video soubory (pouze odkazy).


Prosíme zaslat všechny soubory ve formátu PDF.


Uzávěrka přihlášek: 1. srpna 2018


PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE E-MAILEM NA ADRESU: submissions@thebluecoat.org.uk