Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Výzvy pro umělce

9. ročník Ceny kritiky za mladou malbu 2016 – výzva umělcům do 30 let

26.10.2015: Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Česká sekce AICA vyzývají mladé umělce do 30 let k soutěži 9. Ceny kritiky za mladou malbu 2016, jež se koná za účelem usnadnění jejich vstupu na profesionální výtvarnou scénu. Oceněním je výstava finalistů v lednu - únoru 2016 v Galerii kritiků, Palác Adria v Praze, dále samostatná výstava laureáta tamtéž ke konci kalendářního roku na náklady pořadatelů, a studijní stáž v některém ze zahraničních Českých center. Hodnotí se první tři pořadí a sympatie diváků.

Tematické zadání: Malba a její přesahy – v rámci prezentace se připouští koncepce malby v konfrontaci s jiným médiem, technologií či atypickým materiálem, např. malba–objekt v prostorové instalaci či jiné intermediální vyjádření. Hodnocení je chápáno v kontextu tvůrčího vývoje umělce, tj. umělec není hodnocen jen za své dílo ve výstavě, ale s přihlédnutím ke své tvorbě zhruba za poslední dva roky, doložené tištěnou dokumentací.

Porota: odborná porota s dvouletým mandátem v letech 2016 - 2017 má nové složení: Petr Dub, Lenka Lindaurová, Petr Malina, Radek Wohlmuth (za pořadatele Vlasta Čiháková Noshiro a František Zachoval).  

Podmínky účasti:

  1. Přihláška se podává prostřednictvím tištěného portfolia, obsahujícího CV a fotografie děl posledních dvou let. Uzávěrka na zaslání nebo osobní předání do Galerie kritiků (Aleš Rataj nebo Alena Řeháková – Jungmannova 31/36, 110 00 Praha 1) je 16. 11. 2015. Kromě samostatných přihlášek proběhnou nominace kandidátů od předních odborníků.
  2. Kandidáty se stávají umělci, kteří bez ohledu na státní příslušnost mají dlouhodobý pobyt na území České republiky, jejichž věková hranice nepřekračuje limit 30 let do konce roku 2015. Uchazeči se mohou zúčastnit soutěže nanejvýš třikrát, přednost ve výběru finalistů dostávají noví uchazeči před účastníky minulých ročníků, s nimiž  byla již navázána výstavní spolupráce.
  3. Podrobné pokyny budou vydány po uzávěrce příjmu přihlášek. Dotazy lze průběžně adresovat na adresu galeriekritiku@volny.cz nebo na tel. 606601224.

 

Další informace sledujte na www.galeriekritiku.cz.