Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Výzvy pro umělce

ČESKÁ CENTRA KOORDINUJÍ JIŽ PÁTÝ ROČNÍK ÚČASTI ČESKÉHO SCÉNICKÉHO UMĚNÍ NA VELETRHU APAP 2015 V NEW YORKU

Česká centra koordinují již 5. ročník účasti českého scénického umění na prestižním newyorském veletrhu APAP (Association of Performing Arts Presenters), který proběhne v termínu 9. – 13. ledna 2015. Hlavním partnerem je Institut umění – Divadelní ústav.

O APAPu

APAP je konferencí a veletrhem zasvěceným scénickému umění a patří k nejvýznamnějším událostem na světové mapě kulturního průmyslu v této oblasti. Je kontaktní platformou k setkávání více než 3.500 profesionálů z řad umělců, kulturních manažerů a organizátorů.

Prostřednictvím bohatého programu zahrnujícím více než 1.000 showcasů APAP také umožňuje prezentaci ukázek konkrétních děl a projektů z širokého spektra scénického umění, a je tak jedinečnou příležitostí pro přímý kontakt se zástupci festivalů, profesních organizací, promotérů kulturních akcí i s odbornou veřejností.

Přítomností na APAPu a akcích s ním spojených získávají jeho účastníci jedinečnou možnost aktivně se zapojit do celosvětové sítě scénického umění, získat nové tvůrčí i profesní inspirace a cenné kontakty.

APAP 2015

České zastoupení na APAPu 2015 bude i nadále probíhat v organizační režii Českých center. Bude připraven prostor k prezentaci českého divadelního, tanečního a hudebního umění formou přímé účasti jednotlivých organizací i jednotlivců, kteří mají ve svých portfoliích umělecké projekty vhodné a otevřené k uvedení v zahraničí či k zahraniční spolupráci.

Veletrh

Česká centra zajišťují kompletní stánek ve veletržních prostorách hotelu Hilton a zájemcům, kteří by se jeho prostřednictvím chtěli prezentovat, nabízejí zvýhodněnou účastnickou registraci ve výši 200 USD /osoba a transport (předem stanoveného množství) vlastních propagačních materiálů do New Yorku, které budou k dispozici návštěvníkům APAPu v průběhu celého trvání veletrhu.
Účastníci si sami zajišťují dopravu a ubytování.

Showcasy

Česká centra vybraným českým umělcům opět poskytnou příležitost uskutečnit showcase (ukázku konkrétní umělecké produkce či představení) v prostorách reprezentativního sálu České národní budovy v New Yorku během konání veletrhu. Výběrové řízení je otevřeno všem projektům z oblasti současného českého scénického umění. Časový limit pro showcase činí max. 20 minut a jeho podmínkou je anglický jazyk.

Česká centra bezplatně poskytují reprezentativní prostory v České národní budově včetně technického zázemí a zajišťují propagaci a PR (pozvánky, programové letáky a brožura, inzerce, webová prezentace, newslettery apod.).
Účastníci si sami zajišťují dopravu a ubytování.    

Výběrová komise bude složená ze členů dramaturgických rad Českých center a Institutu umění – Divadelního ústavu a programového vedení obou institucí. Česká centra si vyhrazují právo na finální výběr konkrétních představení a dramaturgii celého programu.

 


TERMÍNY REGISTRACE – závazná účast

PROGRAM SHOWCASŮ – 20. 8. 2014
ČESKÉ ZASTOUPENÍ NA VELETRHU – 20. 11. 2014

 

KONTAKT – ČESKÁ CENTRA

Anna Hrabáčková – koordinátorka programového oddělení
E:  hrabackova@czech.cz
T: 234 668 255 / 776 223 488APAP 2015 ke stažení zde: