Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Výzvy pro umělce

Výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti performance

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Českým centrem v Bukurešti vypisují výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti performance v období 1. května – 31. května 2016 v Bukurešti. Tvůrčí pobyt pro oblast performance je určen mladým umělcům. Tvůrčí pobyt není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia.

O rezidenční pobyt mohou zažádat také umělci, kteří intregrují do svého projevu prvky performance. Jedná se především o oblast výtvarného umění a filmu. Žadatelé by měli mít české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Účastníkovi budou hrazeny cestovní náklady, pobyt a příspěvek na rezidenci ve výši 1000 EUR.

Termín uzávěrky je 27. 3. 2016.

Výzva a žádost ke stažení zde: