Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Výzvy pro umělce

Cena Věry Jirousové 2014

Dovolujeme si oznámit vyhlášení 2. ročníku Ceny Věry Jirousové, ceny pro začínající a etablované kritiky výtvarného umění.

Česká centra se trvale zasazují  o prezentaci mladého českého umění v zahraničí. Zajišťují rezidenční a tvůrčí pobyty, výměnné pobyty.  Jsou partnery řady významných českých výtvarných a designových cen. Czech Grand Design, Cena Jindřicha Chalupeckého, Národní cena za studentský design, Cena kritika za mladou malbu. Výčet je obohacen o partnerství Ceny Věry Jirousové, kterou organizuje Mezinárodní centrum současného umění MeetFactory a INI Gallery ve spolupráci  s Českými centry.

 Dovolujeme si oznámit vyhlášení 2. ročníku Ceny Věry Jirousové, ceny pro začínající a etablované kritiky výtvarného umění.

 Cena nese jméno české básnířky, kritičky a historičky umění Věry Jirousové (1944 – 2011). Své nezapomenutelné reflexe současného výtvarného umění publikovala Jirousová v Lidových novinách, MF Dnes, časopisech Ateliér, Výtvarné umění, Host, Deník Referendum a dalších periodikách. Před rokem 1989 byla součástí českého undergroundu a opozičních kruhů. Byla tajemnicí Křížovnické školy čistého humoru bez vtipu, kterou založili umělci Karel Nepraš a Jan Steklík. Mezi její blízké přátele patřili také členové skupiny The Plastic People of the Universe, kterým napsala několik textů písní. Jako signatářka Charty 77 se v normalizační době nemohla ve svém oboru veřejně realizovat, publikovala básně v samizdatových sbornících a několik let žila v ústraní na venkově. Od 90. let působila v několika institucích a redakcích, připravila řadu významných výstav, katalogů a publikací. 

Cílem ceny určené začínajícím a již etablovaným kritikům výtvarného umění je zviditelnit tento v českém prostředí dosud málo reflektovaný obor, podpořit začínající autory a pomoci jim při hledání prvních příležitostí pro publikaci jejich textů. Současně chceme touto cestou poukázat na práci autorů, kteří jsou pro oblast umělecké kritiky dlouhodobým přínosem.

 

CENA SE VYHLAŠUJE VE DVOU KATEGORIÍCH:

a) cena za uměleckou kritiku a přínos oboru

b) cena pro začínající kritiky do 26 let

 

PODMÍNKY ÚČASTI:

a) cena za uměleckou kritiku a přínos oboru 

 • Kategorie je určena již etablovaným žijícím kritikům, jejichž práce vykazuje dlouhodobé kvality.
 • Laureáta vybírá odborná porota ze seznamu nominovaných adeptů, členové poroty se rovněž mohou zúčastnit nominací.
 • Možnost nominace je otevřena veřejnosti.
 • Nominace je možné zasílat na emailovou adresu nominace@cenavj.cz do 31. 5. 2014

 

b) cena pro začínající kritiky do 26 let

 • Cena je určena mladým kritikům výtvarného umění do 26 let, bez ohledu na dosažené vzdělání či povolání.
 • Do soutěže jsou přijímány původní autorské recenze a kritiky výstav (publikované i nepublikované).
 • Zaslané příspěvky se mohou týkat výstavních projektů uspořádaných v České republice i zahraničí konaných v roce 2013.
 • Rozsah příspěvků musí být v rozmezí 2000-5000 znaků včetně mezer.
 • Své příspěvky a krátké CV v elektronické podobě (ve formátu doc nebo pdf) zasílejte emailem na adresu: prihlasky@cenavj.cz do  31. 5. 2014

 

OCENĚNÍ:

pro kategorii a)

 • čestné ocenění
 • originální cena od Dušana Zahoranského
 • cena Českých center: sedmidenní rezidenční pobyt v jedné ze 4 evropských destinací (dle vlastního výběru), včetně uhrazení nákladů na cestu a diet
 • roční předplatné časopisů :Art Review, Art+Antiques a FlashArt CZ/SK

 

pro kategorii b)

 • originální cena od Dušana Zahoranského
 • cena Českých center: čtyřdenní pobyt v Berlíně včetně uhrazení nákladů na cestu a diet 
 • následné otištění recenze na některou z tamějších výstav v časopise Art+Antiques nebo na serveru Artalk.cz
 • spolupráce na přípravě a reflexi výstavy vybraného rezidenta MeetFactory
 • roční předplatné časopisů: Art Review, Art+Antiques a FlashArt CZ/SK

 

Slavnostní vyhlášení laureátů obou kategorií  se uskuteční v MeetFactory na podzim 2014.

 

Složení odborné poroty pro rok 2014:

Dušan Zahoranský

Marek Pokorný

Miroslav Balaštík

Sláva Sobotovičová

Vilma Anýžová

Pořadatelé:

Centrum současného umění MeetFactory

INI Gallery

 

Partneři:

Česká centra

Goethe Institut

 

Hlavní mediální partneři:

Art+Antiques

Artalk.cz.

 

Projekt je realizován za finanční podpory:

Magistrátu hlavního města Prahy

Ministerstva kultury ČR

 

Za spolupráci děkujeme iniciátorovi projektu Dušanu Zahoranskému.

 

Kontakty a více informací:

info@cenavj.cz  / / www.cenavj.cz