Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Výzvy pro umělce

Delfina Foundation

07.09.2016: Delfina Foundation (Nadace Delfina) ve spolupráci s Českým centrem Londýn a Institutem umění nabízí šestitýdenní rezidenci pro kurátory žijící a pracující v České republice. Rezidence potrvá od 20. února do 31. března 2017.

Nadace Delfina během kurátorského pobytu zajistí podmínky pro:

●  Výzkum a vývoj v oblastech zájmu rezidenta
●  Rozvoj dovedností pomocí odborné přípravy a mentoringu
●  Přístup k odborným publikacím, exkurzím, workshopům 
●  Zprostředkování kontaktů
●  Účast na interních i veřejných akcích, vernisážích, společenských setkáních

Program je navržen hlavně pro čerstvé absolventy vysokých škol s uměleckým zaměřením nebo kurátory s dosud omezenými mezinárodními zkušenostmi.

PRO VYBRANÉHO KURÁTORA JE K DISPOZICI:
●  Šestitýdenní rezidence v Londýně včetně jedné zpáteční letenky a finančních prostředků na jídlo/stravné a materiály;
●  Jednolůžkový pokoj v budově nadace se společným zázemím (prádelna, kuchyně a jídelna);
●  Příležitost zapojit se do umělecké scény ve Velké Británii i čas na vlastní výzkum
●  Možnost zapojení se do plánovaných skupinových aktivit a návštěv kulturních organizací ve Velké Británii

POŽADAVKY:
●  Občan České republiky, který aktuálně žije a pracuje v České republice;
●  Uchazeč hledající příležitosti pro rozvoj dovedností a nápadů v rámci kurátorské praxe
●  Schopnost vysvětlit, jaký přínos má pro uchazeče pobyt v Londýně a zkušenost s mezinárodní rezidencí 
●  Velmi dobrá znalost angličtiny
●  Vysokoškolské vzdělání v relevantním oboru je výhodou.

POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI:
Žadatel předloží:
●  Vyplněnou žádost v angličtině  (ke stažení níže) 
●  Životopis s podrobným popisem projektů, výstav, workshopů a rezidencí z poslední doby
●  Ukázku vlastního textu v angličtině nebo přeloženého do angličtiny (esej, umělecký profil, novinový článek atd.)
●  Alespoň osm fotografií realizovaných projektů nebo výstav ve vysoké kvalitě. Některé fotografie se mohou týkat i nerealizovaných akcí.
●  Kontaktní údaje jednoho garanta.

Prosím předkládejte pouze elektronické verze výše uvedených dokumentů a zašlete je na emailovou adresu: rezidence@institutumeni.cz

Termín pro podání žádostí je:  3. října 2016 18.00 SEČ

Více informací a formlář žádosti ke stažení zde: