Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Výzvy pro umělce

East Doc Platform 2017

07.09.2016: V březnu 2017 se uskuteční šestý ročník největší dokumentární akce svého druhu ve střední a východní Evropě, East Doc Platform, organizované Institutem dokumentárního filmu při Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden Svět v Praze. Kromě tradičních setkání dokumentárních profesionálů, workshopů, přednášek, pitchingů, networkingových akcí a dalších aktivit budou také zúčastněné projekty ve fázi vývoje mít možnost získat cenu spojenou s finanční podporou ve výši 7 500 €.

Vážení producenti a dokumentární tvůrci, přihlašte své projekty na East Doc Platform 2017!

V březnu 2017 se uskuteční šestý ročník největší dokumentární akce svého druhu ve střední a východní Evropě, East Doc Platform, organizované Institutem dokumentárního filmu při Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden Svět v Praze. Kromě tradičních setkání dokumentárních profesionálů, workshopů, přednášek, pitchingů, networkingových akcí a dalších aktivit budou také zúčastněné projekty ve fázi vývoje mít možnost získat cenu spojenou s finanční podporou ve výši 7 500 €.  

Institut dokumentárního filmu vyzývá k přihlašování dokumentárních projektů ve fázi vývoje / výroby / postprodukce na šestý ročník EAST DOC PLATFORM (EDP)

 

Kdy: 6. – 12. března 2017

Kde: Praha, Česká republika

Co: East Doc Platform (East European Forum, Project Market, Doc Tank)

 

Uzávěrka přihlášek: 10. listopadu 2016

EAST DOC PLATFORM 2017 přivítá vice než 400 hostů, včetně 75 klíčových zástupců světových TV stanic, distributorů, zástupců sales, fondů a festivalových programátorů, kteří přijedou vybírat z těch nejslibnějších filmů a projektů ze střední a východní Evropy, a 120 středo a východoevropských dokumentárních tvůrců, kteří naopak hledají dramaturgickou, finanční a distribuční podporu. V rámci EDP se uskuteční klíčové aktivity IDF, včetně 17. EAST EUROPEAN FORA; 4. Laboratoře DOC TANK a 8. ročník PROJECT MARKETU.

 

CENA EAST DOC PLATFORM

Již potřetí předá IDF cenu East Doc Platform: finanční podporu ve výši 7 500 € pro nejlepší projekt ve stádiu vývoje. Tuto prestižní cenu získá jeden z projektů, vybraný

ze všech středo a východoevropských dokumentárních projektů účastnících se jakékoli z aktivit na East Doc Platform.

 

KOPRODUKČNÍ CENA HBO

Tato cena přináší koprodukční vklad do projektu od HBO Europe. Cenu vítězi předá Hanka Kastelicová, výkonná ředitelka oddělení dokumentární tvorby v HBO Europe.

 

POSTPRODUKČNÍ CENA ČESKÉ TELEVIZE

Vybraný projekt bude oceněn Českou televizí. Cena, jež představuje plnění v rámci postprodukčních služeb v hodnotě 200 000 Kč bude udělena zástupci České televize.

 

Kontakty:

 

East European Forum – Veronika Lišková - veronika@dokweb.net

Project Market  and Doc Tank - Miriam Ryndová – miriam@dokweb.net

 


Call for Entries - East Doc Platform 2017

 6th East Doc Platform | Prague | March 6– 12, 2017

East European Forum, Project Market, Doc Tank, East Silver Video Library

In March 2017 the sixth edition of the biggest documentary event of its kind in Central and Eastern Europe, East Doc Platform, organized by Institute of Documentary Film in association with One World International Human Rights Documentary Film Festival,

will take place in Prague, Czech Republic. Apart from the traditional meetings of documentary professionals, workshops, lectures, pitchings, networking events and other activities, participating projects in development will have the chance to win 7500 EUR.

The Institute of Documentary Film (IDF) is looking for documentary projects in development / production / post-production for the 6th edition of East Doc Platform (EDP)

When: March 6 – 12, 2017
Where: Prague, Czech Republic
What: East Doc Platform (East European Forum, Project Market, Doc Tank, East Silver Videolibrary, KineDok)


Application Deadline: November 10, 2016


EAST DOC PLATFORM 2017 will welcome more than 400 guests, including 75 key international, commissioning editors, buyers, distributors, sales agents, festival programmers, film funds and independent producers who will be able to choose from some of the

most promising films and projects in Central and Eastern Europe, as well as 120 East European filmmakers and producers who seek creative, financial and distribution support. This event will traditionally feature our staple activities, including the 17th EAST EUROPEAN FORUMthe 4th edition of DOC TANK and the 8th PROJECT MARKET.


EAST DOC PLATFORM AWARD
For the third year in a row IDF will present the East Doc Platform Award; financial support in the amount of 7 500 EUR for the best project in development. Out of all East and Central European documentary projects in development participating in the East Doc Platform’s activities, one will be awarded with this prestigious award.


HBO CO-PRODUCTION AWARD
The award will be presented by Hanka Kastelicová, the Executive Producer of Documentaries at HBO Europe and secures financies for co-production by HBO Europe.

CZECH TV POSTPRODUCTION AWARD
Selected project will be awarded by the Czech Television. Award in the amount of 7 400 EUR in postproduction services. It will be announced by the representatives of the Czech Television.

 

Contacts:

East European Forum – Veronika Lišková - veronika@dokweb.net

Project Market  and Doc Tank - Miriam Ryndová – miriam@dokweb.net