Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Výzvy pro umělce

Soutěž pro začínající překladatele

Česká centra a Literární sekce Institutu umění pořádají u příležitosti stého výročí narození prozaika Bohumila Hrabala (1914–1997) překladatelskou soutěž určenou začínajícím překladatelům do 35 let věku.

Uchazeči přeloží Hrabalovu dosud do příslušného jazyka nepřeloženou povídku nebo ucelený úryvek delší prózy o rozsahu minimálně 10 normostran. Do soutěže nelze přijmout již publikované překlady. V každé účastnické zemi bude oceněn pouze jeden uchazeč; vyhodnocení soutěže provede porota sestavená jednotlivými ČC.

Výherci budou odměněni pobytem v Praze, zúčastní se aktivit spojených s výročím B. Hrabala, setkají se s hrabalovskými badateli a znalci jeho díla, zúčastní se pracovního překladatelského workshopu, Noci literatury a mezinárodního veletrhu Svět knihy 2014.

Termín uzávěrky pro zaslání překladů: 28. února 2014
Termín zveřejnění výsledků: do 31. března 2014
Termín pobytu oceněných v Praze: 14. – 17. května 2014

Soutěžící odevzdá svůj příspěvek v elektronické podobě nejpozději do 28. února 2014 zasláním na e-mailovou adresu příslušného Českého centra v zahraničí. 

Projektu se účastní tato Česká centra v zahraničí: Berlín / Mnichov, Brusel, Haag, Kyjev (včetně Běloruska), Londýn, Madrid, Milán, Moskva, Sofie, Tokio, Varšava a Vídeň. E-mailové kontakty naleznete zde. 

Projekt podporují: Zastoupení Valonsko-bruselské federace, Rakouské kulturní fórum, Goethe Institut, Institut Cervantes, Italský kulturní institut, Ruské středisko vědy a kultury, Bulharský kulturní institut, Pražská informační služba a CzechTourism.

 

Podmínky soutěže ke stažení zde: