Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Výzvy pro umělce

Open call pro české režiséry/choreografy – BE Festival Residency

22.09.2015: BE Festival (Birmingham European Festival) se koná každoročně v červnu v The Birmingham Repertory Theatre. Každý rok tento odvážný a inovativní program divadla, tance, komedie, cirkusu, hudby, vizuálního a divadelního umění posouvá hranice a přeměňuje tak spíše utajované zákulisí líheň kreativity a rozmanitosti. S BE Festivalem je spojená i spousta dalších doprovodných program

Díky podpoře Divadelního ústavu – Institutu umění, jeho programu tvůrčích rezidencí a Českému centru v Londýně nabízí BE Festival tří-týdenní rezidenci pro divadelního režiséra/ choreografa s českým občanstvím, který žije a pracuje v České republice. Náplň rezidence bude tvůrčí pobyt v rámci BE Festival v Birminghamu v období 10. - 22. února 2016,  s navazujícícm týdenním pobytem v Londýně.


Projekt:

BE FESTIVAL hledá českého umělce, který bude spolupracovat s dalším umělcem ze Spojeného království v rámci společného projektu. Budou pracovat s mladými lidmi ze sociálně vyloučených komunit ve věku 14-19 let na vytvoření představení v období 10. – 22. února 2016.

Workshopy a představení se budou konat v mac Birmingham, jednom z předních uměleckých center ve Velké Británii.

Pro řadu těchto mladých lidí je angličtina druhým jazykem a někteří z nich pobývají ve Velké Británii jen dočasně.  S vytipováním účastníků pomáhá BE festivalu několik místních neziskových organizací. Je možné, že se někteří z nich budou v době projektu potýkat s různými zásadními životními problémy, jako například žádosti o azyl, bezdomovectví nebo problémy mladistvých matek.

 

PRO VYBRANÉHO REŽISÉRA ČI CHOREOGRAFA JE K DISPOZICI:

- Dvoutýdenní rezidence v Birminghamu a týdenní residence v Londýně, včetně jedné zpáteční letenky (Praha – Birmingham a   Birmingham – Londýn, cestovného mezi Londýnem a Birminghamem a finančních prostředků na jídlo/stravné a materiály;

- Jednolůžkový pokoj s přístupem ke společné kuchyni, poskytnutý od BE Festivalu;

- Možnost vytvoření nového díla ve spolupráci s britským umělcem.

- Příležitost zapojit se do umělecké scény ve Velké Británii

 

POŽADAVKY:

- Občan České republiky, který aktuálně žije a tvoří v České republice;

- hledání příležitosti pro rozvoj praktických dovedností a nápadů pro současnou práci;

- velmi dobrá znalost angličtiny;

- v přihlášce vysvětlete, jaké máte zkušenosti z praxe, zejména s mladými lidmi ve věku 14 až 19 let;

- schopnost vysvětlit, jaký přínos pro Vás může mít zkušenost s tímto projektem;

- vysvětlete, jak zajistíte, že proces spolupráce s účastníky bude probíhat tak, aby se mohli zapojit všichni.

 

POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI:

Žadatel by měl předložit:

- Vyplněnou žádost v angličtině a přílohy

- Příloha 1: Životopis s podrobným popisem projektů, představení, workshopů a rezidencí z poslední doby

- Příloha 2: Alespoň 3 videonahrávky předešlých projektů

- Příloha 3: Kontaktní údaje jednoho garanta.

Prosím předkládejte pouze elektronické verze výše uvedených dokumentů a zašlete je na emailovou adresu: rezidence@institutumeni.cz

Termín pro podání žádostí je:  1. října 2015 18.00 GMT

Žadatelé budou o rozhodnutí informováni do 23. října 2015.


O “BE FESTIVAL”

BE Festival přináší do Birminghamu to nejlepší, co se za poslední dobu urodilo na poli divadelního a vizuálního umění. Srdcem celoroční činnosti BE Festivalu je touha “překračovat hranice” (kulturní, sociální, jazykové, umělecké) a vychovávat nové talenty.

BE Festival C.I.C. je organizace, založená právě v Birminghamu, která od roku 2010 každoročně pořádá "BE FESTIVAL" - a od roku 2011 i každoroční turné "Best of BE”. Formát festivalu je jedinečný v tom, že každý večer se uvedou čtyři půlhodinová představení od čtyř různých souborů, a pořádá se společná večeře pro umělce a publikum, kteří tak získají příležitost se spolu setkat a popovídat si. Právě spontánní dialog mezi performery a publikem a celková uvolněná atmosféra činí BE FESTIVAL v rámci britského kontextu tak inovativním.  Jedním z hlavních doprovodných programů festivalu je celoroční projekt BE Next, který umožňuje mladým lidem z různých komunit se zájmem o umění, rozvíjet nové schopnosti a vytvářet a vykonávat svou vlastní práci.

http://befestival.org


INSTITUT UMĚNÍ – DIVADELNÍ ÚSTAV A JEHO RESIDENČNÍ PROGRAM

IDU nabízí Program tvůrčích rezidencí, který spočívá v koordinaci a zajištění rezidenčních pobytů umělcům. Tento program běží již od roku 2004 a je navržen tak, aby zviditelňoval mezinárodní spolupráci a komunikaci a hlavně poskytoval umělcům čas a prostor pro vytváření nových děl. Poskytuje také českým umělcům vycestovat za hranice, zatímco zahraničním umělcům na české půdě se snaží pomoci poskytováním místních kontaktů.

Projekt výměnných tvůrčích pobytů usiluje o zapojení českých autorů do mezinárodní komunikace v nejrůznějších uměleckých oborech. Vedle vysílání českých umělců do zahraničí se Institut umění zároveň stará o přijímané umělce včetně zajištění kontaktů na české umělecké scéně. Jako zprostředkovatel, se Institut umění snaží aktivně hledat partnery pro dlouhodobé spolupráce, jak v České republice, tak v zahraničí. Dále Institut umění vyhlašuje residenční open cally, pořádá workshopy a zajišťuje servis českým i zahraničním účastníkům. V letech 2004-2014 proběhlo více než 200 residenčních pobytů, na nichž se podílelo 176 českých a zahraničních umělců.

http://www.culturenet.cz/en/


O ČESKÉM CENTRU V LONDÝNĚ

Posláním Českého centra je aktivně propagovat Českou republiku a prezentovat českou kulturu ve Spojeném království. Jeho aktivity zahrnují výtvarné a dramatické umění, film, literaturu, hudbu, architekturu, design a módu. České centrum pořádá své vlastní akce, ale nabízí také podporu ostatním uskupením, které ve Spojeném království pořádají akce vztahující se k České republice.

Centrum také usiluje o zlepšení kulturních vztahů mezi Spojeným královstvím a Českou republikou a podporuje kurátorské pobyty, mediální exkurze a umělecké rezidence.

České centrum v Londýně se otevřelo v roce 1993 a je nepolitickou organizací podporovanou Ministerstvem zahraničních věcí České republiky. Patří do celosvětové sítě 21 Českých center, které působí v 19 zemích a třech světadílech.

www.czechcentre.org.uk