Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Výzvy pro umělce

Stipendijní cena pro mladé talenty divadelní kritiky 2014

Sdružení českých divadelních kritiků (SČDK) vyhlašuje první ročník Stipendijní ceny pro mladé talenty divadelní kritiky, která bude udělována jednou za dva roky. Partnery ceny jsou Česká centra a Institut umění – Divadelní ústav.

Cílem ocenění je podpořit mladé divadelní kritiky a kritičky a kultivovat uvažování o umění a kultuře v České republice. Usiluje také o posílení prestiže umělecké kritiky a její vymezení vůči jiným mediálním výstupům na téma umění a kultura (public relations). Jsme přesvědčeni, že veřejné ocenění dobrých příkladů je výzvou k respektu i polemice, naopak neochota porovnávat a hodnotit vlastní činnost vede k smířlivosti se stavem věcí a pasivitě, která je kritické práci cizí.

Cena je udělována za kritickou reflexi divadla v jeho nejširším pojetí – včetně tance, fyzického divadla, baletu, opery, performancí atp. Je určena autorkám a autorům do 30 let věku bez ohledu na státní příslušnost, dosažené vzdělání a povolání. Porota posuzuje jejich kritické reflexe psané či přednesené v českém a slovenském jazyce, ať už publikované, či nikoliv.

Nominovaní mohou být navrženi kýmkoli z veřejnosti, musí však se svou nominací souhlasit, zájemci také mohou své práce sami přihlásit. Nominace obsahuje přihlášku se jménem a kontaktními údaji a minimálně tři a maximálně osm příspěvků (ve formátu PDF), jež autor/ka považuje za nejkvalitnější. Přihláška je zaslána v papírové a elektronické podobě na adresu SČDK, Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00, Praha 1, a na e-mail scdk@divadlo.cz. Kritické reflexe jsou zasílány pouze elektronicky na uvedený e-mail.

Uzávěrka nominací je 15. června 2014.

O vítězi rozhoduje minimálně pětičlenná porota, kterou nominuje výbor SČDK z řad odborné a umělecké veřejnosti, v níž je zastoupen přinejmenším jeden zástupce výboru SČDK. V porotě prvního ročníku zasednou Nina Vangeli, Lenka Šaldová, Jan Šotkovský, Petr Christov a Martin Bernátek.

Výsledky vyhlašuje předseda poroty a zástupce výboru SČDK. Porota má právo cenu neudělit.

Porota při posuzování zaslaných textů hodnotí zejména:

-        výstižnost analýzy,
-        schopnost představit předmět kritické reflexe v širších mezioborových, kulturních,
         společenských a historických souvislostech,
-        porovnání domácích událostí s mezinárodními jevy a tendencemi a naopak,
-        uplatnění teoretických či filozofických hledisek a
-        stylistickou úroveň projevu a schopnost evokace.

 

Vítěz/ka soutěže získá následující ocenění:

-        týdenní rezidenční stáž ve vybraném evropském Českém centru včetně dopravy a diet
-        předplatné časopisu Svět a divadlo, Taneční zóna, Loutkář, Divadelní noviny a Divadelní revue
-        publikace vydané Institutem umění – Divadelním ústavem.

 

Vyhlášení výsledků proběhne veřejně na podzim 2014.

 

Sdružení českých divadelních kritiků
Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17 | 110 00 Praha 1
scdk@divadlo.cz, http://host.divadlo.cz/scdk

 

V Praze 14. května 2014

 

Text výzvy ke stažení zde: