Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Výzvy pro umělce

Tour Film Karlovy Vary

25.7.2016: Festival Tourfilm je nejstarším mezinárodním filmovým festivalem s turistickou tematikou na světě. Koná se od roku 1967 a jeho posláním je uvést a ocenit dokumentární a propagační filmy a spoty, které svou obsahovou náplní a uměleckou úrovní přispívají k rozvoji domácího i zahraničního cestovního ruchu. Festival je jedním ze 17 členů Mezinárodního výboru turistických filmových festivalů (Comité International des Festivals du Film Touristique, CIFFT), který sdružuje a pomáhá rozvíjet nejprestižnější mezinárodní festivaly zaměřené na audiovizuální díla v odvětví cestovního ruchu.

TourRegionFilm

Festival TourRegionFilm je národní sekcí festivalu, která je součástí Tourfilmu od roku 2003. TourRegionFilm každoročně oceňuje české propagační filmy, spoty, televizní a online programy, webové stránky a mobilní aplikace zaměřené na propagaci turistického potenciálu regionů České republiky. 

Registrujte své snímky v Tourfilmu a TourRegionFilmu 2016!

 

Kontakty:

Monika Oulevey
tel.: +420 221 580 459
office@tour-film.cz

 

Jana Valentová
tel.: +420 221 580 666
office@tour-film.cz

 


  

Call for Submissions – Tour Film Karlovy Vary

Tourfilm 2016

This year the 48th Tourfilm Festival, organised by CzechTourism – the Czech Tourism Authority, will once again give awards to the best promotional spots and documentary films that contribute to the development of international tourism.

This year’s partner country that will welcome the visitors on Friday is Rapa Nui – Easter Island which is taking over the baton from Morocco.

 

Tourfilm 

The Tourfilm Festival is the world’s oldest international film festival aimed at tourism issues. It has been held since 1967 and its mission is to present and give awards to documentary and promotional films and spots, which owing to their content and artistic level will contribute to the development of domestic and foreign travel. The festival is one of the 17 members of the International Committee of Tourism Film Festivals (Comité International des Festivals du Film Touristique, CIFFT) that associates and helps to develop the most prestigious international festivals focused on audio-visual work in the tourism industry.

 http://www.tour-film.cz/en/Tourfilm-International-competition/Registration-form

 

TourRegionFilm 

The TourRegionFilm Festival is the national section of the festival, which has been a part of Tourfilm since 2003. Every year the TourRegionFilm Festival gives awards to the best Czech promotional films, spots, TV and online programmes, websites as well as mobile applications aimed at the promotion of the tourist potential of the regions of the Czech Republic.

 

Tourfilm 2016

This year the 48th Tourfilm Festival, organised by CzechTourism – the Czech Tourism Authority, will once again give awards to the best promotional spots and documentary films that contribute to the development of international tourism.

This year’s partner country that will welcome the visitors on Friday is Rapa Nui – Easter Island which is taking over the baton from Morocco.

 

Tourfilm

The Tourfilm Festival is the world’s oldest international film festival aimed at tourism issues. It has been held since 1967 and its mission is to present and give awards to documentary and promotional films and spots, which owing to their content and artistic level will contribute to the development of domestic and foreign travel. The festival is one of the 17 members of the International Committee of Tourism Film Festivals (Comité International des Festivals du Film Touristique, CIFFT) that associates and helps to develop the most prestigious international festivals focused on audio-visual work in the tourism industry.

 

TourRegionFilm

The TourRegionFilm Festival is the national section of the festival, which has been a part of Tourfilm since 2003. Every year the TourRegionFilm Festival gives awards to the best Czech promotional films, spots, TV and online programmes, websites as well as mobile applications aimed at the promotion of the tourist potential of the regions of the Czech Republic.

  

Program coordinator:

 Karel Spěšný
karel@tour-film.cz

 

Festival management:

Monika Oulevey
tel.: +420 221 580 459
office@tour-film.cz

 

Jana Valentová
tel.: +420 221 580 666
office@tour-film.cz