Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Výzvy pro umělce

PŘEKLADATELSKÁ SOUTĚŽ SUSANNY ROTH 2015

30.10.2014: Česká centra (ČC) a Literární sekce Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU) vyhlašují mezinárodní soutěž pro mladé překladatele, pojmenovanou po renomované švýcarské bohemistce a překladatelce Susanně Roth (1950–1997), která se výraznou měrou zasloužila o propagaci soudobé české literatury v zahraničí.

Soutěž je zaměřena na začínající překladatele do 40 let, jejichž úkolem je překlad současné české prózy. Uchazeči přeloží odbornou porotou zvolený text o rozsahu cca 15 normostran z knihy publikované v letech 2013/2014.  Do soutěže nelze přijmout již publikované překlady. V každé účastnické zemi bude oceněn pouze jeden uchazeč; vyhodnocení soutěže provede místní odborná porota.

Odborná komise, sestávající ze zástupců ČC, IDU, MK ČR, nakladatelství Větrné mlýny a Ceny Česká kniha, letos vybrala knihu Davida Jana ŽákaNávrat krále Šumavy“ (Labyrint, 2013), životopisný román o „nepolapitelném převaděči“ Josefu Hasilovi.

Účast v soutěži potvrdily ČC Budapešť, Bukurešť, Haag, Kyjev, Londýn, Madrid, Moskva, Sofie, Tokio, Varšava a Vídeň (pouze pro Švýcarsko!) a ZÚ Baku, Helsinky, Káhira, Lisabon, Minsk, Riga, Sarajevo a Záhřeb.

Cena
Několikadenní návštěva ČR spojená s účastí na bohemistickém semináři; participace na překladatelské dílně v jeho rámci.

Podmínky účasti
Přihlásit se mohou překladatelé mladší 40 let s občanstvím či trvalým pobytem v dané zemi, kteří dosud nepublikovali žádný knižní překlad, a to pouze do jazyka daného teritoria.

Zadání
Překlad textu z knihy D. J. Žáka „Návrat krále Šumavy“ (úryvek kapitoly Agent-chodec, s. 169–184).

Termíny

Termín uzávěrky pro zaslání překladů: 31. ledna 2015
Termín zveřejnění výsledků: 31. března 2015
Termín pobytu oceněných v ČR: červenec 2015  

Soutěžící zašle svůj příspěvek v elektronické podobě nejpozději 31. 1. 2015 na e-mailovou adresu příslušného českého centra/ZÚ v zahraničí.  E-mailové kontakty naleznete na www.mzv.cz a www.czechcentres.cz/o-nas/sit-cc/ .

Kontaktní osoba: Taťjana Langášková, vedoucí Programového oddělení ČC, langaskova@czech.cz.