Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Výzvy pro umělce

Umělecká rezidence v Gasworks – výzva 2017

Příležitost pro začínající české umělce absolvovat rezidenci v londýnských Gasworks od 3. dubna do 26. června 2016. Rezidence v Gasworks jsou příležitostí pro profesionální rozvoj, uměleckou výměnu a experimentování, finanční náklady rezidenta jsou hrazeny v plné výši.

Za podpory Českého centra v Londýně a Institutu umění – Divadelního ústavuRezidence pro českého umělce nebo umělce, který v České republice tvoří, od 3. dubna do 26. června 2017Termín pro odevzdání žádostí: středa 2. listopadu 2016, 10:00

Rezidence zahrnuje:
- celodenní vstup do studií Gasworks, spolu s dalšími hostujícími umělci a stálými nájemci prostor.
- výstavní prostory „Open Studio“ (nebo obdobné prostory) nacházející se v Gasworks
 - ubytování v pokoji v Gasworks Residencies House (třípatrová budova, kde bydlí další tři rezidenční umělci)
- náklady na živobytí v Londýně ve výši 150 Liber týdně
- zpáteční letenky z ČR do Londýna (v třídě economy)
- travel card (zóny 1+2) pro neomezené cestování v centru Londýna po dobu rezidence
- administrativní, psychologické a kurátorské poradenské služby poskytované Gasworks (během úředních hodin)

Výběr a způsobilost
Rezidence je určena pro umělce zabývající se  současným výtvarným uměním různých oborů, s ohledem na možnosti, které Gasworks poskytují. Přednost dostanou ti umělci, kteří ještě neměli příležitost pracovat v Londýně. Žadatelé by měli mít odpovídající úroveň mluvené angličtiny a neměl by být pro ně problém zúčastnit se uměleckých diskusí vedených v AJ. Je nutné, aby si žadatelé před odesláním žádosti zjistili podrobnosti o Gasworks a měli tak dostatek informací o prostředí a podmínkách, ve kde budou pracovat.
Vybraný umělec by se měl intenzivně zapojit do akcí pořádaných v Gasworks a londýnském umělecko-kulturním prostředí vůbec. Z toho důvodu by přihláška měla obsahovat popis projektu s důrazem na výzkumné zájmy a záměry žadatele. Tento popis musí být kvalitní a průkazný; žadatelé, kteří neodevzdají dostatečně kvalitní návrh, či jej neodevzdají vůbec, budou z výběru vyřazeni.

Výběrové řízení

Umělci budou vybráni na základě žádostí, které předložili. Žádosti posuzuje komise ve složení Alessio Antoniolli (ředitel, síť Gasworks a Triangle), Robert Leckie (kurátor, Gasworks), Markéta Černá (Institut umění), a Tereza Porybná (ředitelka, České centrum v Londýně). Vítěz bude kontaktován nejpozději do 21. listopadu 2016. Neúspěšní žadatelé nebudou vyrozuměni.

Postup při podávání žádosti

Přijímáme pouze elektronické žádosti a velikost emailu by neměla přesáhnout 10MB. Pokud bude mít váš email více než 10MB, obdržíte po odeslání žádosti zprávu „mailbox is full“ (plná schránka). V tomto případě prosím zkontrolujte velikost souboru se žádostí a buď soubor zmenšete, nebo nám ho pošlete přes www.wetransfer.com či jinou datovou úschovnu.

Využijte prosím přiložený formulář žádosti a po vyplnění jej uložte jako PDF. Žádost by také měla obsahovat následující položky v JEDNOM samostatném souboru PDF:

1. Životopis s podrobnými informacemi o nedávných samostatných nebo skupinových výstavách, absolvovaných workshopech a rezidencích.
2. Další relevantní dokumenty (např. články nebo reflexe dosavadní práce, výstav a publikací),
3. Obrázky – přiložte prosím alespoň 10 obrázků vaší práce v dostatečném rozlišení, včetně názvů nebo krátkých popisků.
4. Videa/filmy – doporučujeme poslat odkaz na vaši webovou stránku, stránku na Vimeo, youtube apod. Prosím neposílejte video soubory.

Pošlete prosím všechny dokumenty ve formátu PDF a označte soubory následujícím způsobem: Příjmení_Křestní jméno_Application a Příjmení_Křestní jméno_Materials.

Termín odevzdání žádostí: středa 2. listopadu 2016, 10:00

Žádost pošlete na email: apply@gasworks.org.uk 

Žádost si prosím stáhněze zde:

 

 

  Ilustrační obrázek: Barbora Kleinhamplová: Hand over Heels. Open Studio, Gasworks, Londýn, 2016. Foto: Barbora Kleinhamplová.