Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Výzvy pro umělce

Visegrad Animation Forum

Visegrad Animation Forum vypisuje výzvu k účasti v největší pitching soutěži ve střední a východní Evropě, který se uskuteční ve dnech 3.-5.5. 2016 v Třeboni.

Visegrad Animation Forum
3. - 5. května 2016
Třeboň, ČR

 

PŘIHLASTE SVŮJ PROJEKT  DO NEJVĚTŠÍ PITCHING SOUTĚŽE VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ.

Uzávěrka přihlášek:  8.2.2016

VAF patří mezi klíčová mezinárodní setkání odborníků z oboru animace. VAF pořádá workshopy a konzultace vedené zkušenými lektory na různá témata: tvorba realistického plánu, způsoby financování, řešení koprodukcí, tipy pro realizaci úspěšné prezentace a řada dalších. VAF zároveň slouží jako základna k navazování kontaktů mezi producenty, filmovými tvůrci a novými talenty.

 

Váš projekt ve vývoji můžete do soutěže přihlásit ve dvou kategoriích:

Krátký film (v délce trvání do 20 min.)

TV Seriál + TV speciál (seriál v jakémkoliv formátu a speciál v min. délce trvání 20 min.)

Online přihláška

Nejlepší projekt sekce krátký film obdrží finanční podporu ve výši 2.000 EUR pro jeho další rozvoj.

Vítěz kategorie TV seriál a TV speciál si zajistí přímý postup do Cartoon Fora 2016.

Více informací o pravidlech najdete zde.